Jak byly údaje získány.

Obecná matematika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
MU:MU01906 Algebra II-cvičení • 89 %
MU:MU01912 Matematická analýza II-cvičení • 89 %
MU:MU01116 Proseminář z matematiky II • 86 %
MU:MU01112 Úvod do studia matematiky II • 82 %
FPF:UIN1007 Úvod do logiky • 68 %
FPF:UIN1105 Teorie jazyků a automatů I • 61 %
FPF:UIN1003 Algoritmy a programování II • 50 %
FPF:UF01100 Elektřina a magnetismus • 25 %
FPF:UF01101 Fyzikální praktikum II - Elektřina a magnetismus • 21 %
MU:MU01936 Numerické metody-cvičení • 18 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 14 %
FPF:UIN1009 Umělá inteligence • 14 %
MU:MU01009 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II • 14 %
MU:MU01118 Proseminář z matematiky IV • 14 %
MU:MU01904 Matematická analýza IV-cvičení • 14 %
FPF:UIN1057 Praktikum z logického programování • 11 %
MU:MU01002 Matematická analýza II • 11 %
MU:MU01016 Algebra II • 11 %
MU:MU01119 Fuzzy množiny a Fuzzy systémy • 11 %
3. semestr
MU:MU01003 Matematická analýza III • 100 %
MU:MU01903 Matematická analýza III-cvičení • 100 %
FPF:UF01102 Optika • 67 %
FPF:UF01103 Fyzikální praktikum III - Optika • 67 %
MU:MU01017 Geometrie • 67 %
MU:MU01117 Proseminář z matematiky III • 67 %
MU:MU01133 Pravděpodobnost a statistika • 67 %
MU:MU01917 Geometrie-cvičení • 67 %
MU:MU01933 Pravděpodobnost a statistika-cvičení • 67 %
MU:MU02022 Topologie • 67 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 33 %
FPF:UIN1004 Teorie grafů I • 33 %
MU:MU01010 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III • 33 %
MU:MU02023 Funkcionální analýza I • 33 %
2. ročník
4. semestr
MU:MU01004 Matematická analýza IV • 100 %
MU:MU01022 Analýza v komplexním oboru • 100 %
MU:MU01136 Numerické metody • 100 %
MU:MU01904 Matematická analýza IV-cvičení • 100 %
MU:MU01921 Analýza v komplexním oboru-cvičení • 100 %
MU:MU01936 Numerické metody-cvičení • 100 %
MU:MU16141 Souborná zkouška z matematiky bakalářská • 100 %
FPF:UF01100 Elektřina a magnetismus • 67 %
MU:MU01016 Algebra II • 67 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 33 %
FPF:UF01200 Atomová a jaderná fyzika • 33 %
MU:MU01002 Matematická analýza II • 33 %
MU:MU01906 Algebra II-cvičení • 33 %
5. semestr
MU:MU02021 Algebraické struktury • 67 %
MU:MU03021 Reálná analýza I • 67 %
MU:MU03022 Seminář z reálné analýzy I • 67 %
MU:MU12111 Bakalářská práce I • 67 %
MU:MU01017 Geometrie • 33 %
MU:MU01133 Pravděpodobnost a statistika • 33 %
MU:MU01917 Geometrie-cvičení • 33 %
MU:MU01933 Pravděpodobnost a statistika-cvičení • 33 %
MU:MU02022 Topologie • 33 %
MU:MU02023 Funkcionální analýza I • 33 %
MU:MU02024 Obyčejné diferenciální rovnice • 33 %
MU:MU03027 Komplexní analýza • 33 %
3. ročník
6. semestr
MU:MU02026 Funkcionální analýza II • 100 %
MU:MU12112 Bakalářská práce II • 100 %
MU:MU02027 Parciální diferenciální rovnice I • 75 %
MU:MU02033 Matematické modelování • 75 %
MU:MU02051 Seminář z obecné matematiky II • 75 %
MU:MU02053 Seminář z aplikované matematiky II • 50 %
MU:MU02054 Obyčejné diferenciální rovnice podruhé • 50 %
MU:MU03023 Reálná analýza II • 50 %
MU:MU03024 Seminář z reálné analýzy II • 50 %
MU:MU03033 Numerická analýza • 50 %
FPF:UF01200 Atomová a jaderná fyzika • 25 %
FPF:UIN1003 Algoritmy a programování II • 25 %
MU:MU01004 Matematická analýza IV • 25 %
MU:MU01904 Matematická analýza IV-cvičení • 25 %
MU:MU02036 Matematické metody ve fyzice a technice II • 25 %
MU:MU14414 Finanční a pojišťovací matematika II • 25 %
MU:MU16141 Souborná zkouška z matematiky bakalářská • 25 %

Údaje byly předpočítány: 29. 11. 2021 12:26

Všechny obory fakulty