Knihovnictví (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKKB005 Dějiny knižní kultury 1 • 100 %
FPF:UBKKB007 Úvod do světové literatury 1 • 100 %
FPF:UBKKB010 Teoretické základy projektování informačních systémů • 100 %
FPF:UBKKB013 Dokumentografické systémy • 100 %
FPF:UBKKB014 Dějiny knihoven a knihovnictví • 100 %
FPF:UBKKB036 Česká literatura po roce 1945 1 • 100 %
FPF:UBKKB042 Výchova uživatelů • 100 %
FPF:UBKKB050 Efektivní komunikace ve službách • 100 %
FPF:UBKKB208 Řízení knihoven 1 • 100 %
FPF:UBKKB218 Komunikační dovednosti knihovníka • 100 %
FPF:UBKKB225 Knihovnická praxe 2 • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKKB010 Teoretické základy projektování informačních systémů • 100 %
FPF:UBKKB013 Dokumentografické systémy • 100 %
FPF:UBKKB042 Výchova uživatelů • 100 %
FPF:UBKKB208 Řízení knihoven 1 • 100 %
FPF:UBKKB225 Knihovnická praxe 2 • 71 %
FPF:UBKKB050 Efektivní komunikace ve službách • 50 %
FPF:UBKKNC02 Hyde Park informačních profesionálů • 14 %
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UBKKB046 Informační průmysl • 100 %
FPF:UBKKB051 Služby knihoven a informační služby • 100 %
FPF:UBKKB053 Diplomový seminář • 100 %
FPF:UBKKB209 Řízení knihoven 2 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 25. 9. 2023 10:54

Všechny obory fakulty