Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
1.
Al Saheb, Jan
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Hukvaldské panství v kontextu mensálních a komorních statků olomouckého biskupství před Bílou horou (1553-1619)

2.
Atanasiadis, Dimitris
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Úloha Komunistické strany Československa v okresech Jeseník a Šumperk v letech 1945-1960

3.
Baran, Ivo
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

4.
Binar, Aleš
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945-1989

5.
Dvořák, Jan
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Židé v Českém Slezsku 1918-1945

6.
Hlavienka, Lubomír
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Slovenské jednotky na frontách 2. světové války

7.
Chvojka, Michal
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

8.
Jarkovská, Lucie
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

9.
Komárková, Hana
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Služební přísahy v pozdně středověkých a raně novověkých městech severní Moravy a Slezska

10.
Koucká, Ivana
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Antické dějiny v české historiografii na modelu osobnosti prof. Josefa Dobiáše

11.
Kozák, Petr
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Mocenská uskupení v pozdně středověké stavovské společnosti. Hlohovské vévodství mezi zeměpanskou a zemskou politikou.

12.
Krákora, Pavel
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Politické strany na Přerovsku 1861-1918

13.
Kravar, Zdeněk
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Das Reichsarchiv Troppau

14.
Krůl, Martin
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Raně novověká opevnění slezsko-uherské hranice

15.
Mahel, Richard
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Život, dílo a pozůstalost moravského historiografa Františka Bedy Dudíka (1815-1890)

16.
Nenička, Lubomír
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Druhá republika na Ostravsku 1938-1939

17.
Nováková, Lenka roz. Vašutová
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Města a měšťanská společnost na hukvaldském panství v 17. a 18. století

18.
Orlita, Zdeněk
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Náboženská bratrstva v olomoucké diecézi v pobělohorském období (1620-1740)

19.
Pelc, Martin
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Kulturní a sociální dějiny německých turistických spolků v českých zemích do roku 1938.

20.
Pindur, David
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Frýdecké arcikněžství v letech 1654-1770 (v kontextu těšínského biskupského komisariátu)

21.
Plaček, Radim
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Život reformního komunisty Oldřicha Černíka před reformou *1921 - 1963 (+1994)

22.
Polnar, Stanislav
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Státní bezpečnost, kulturní politika a legislativa v letech 1948 až 1989

23.
Radek, David
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Bolek V. Opolský. Život a legenda

24.
Rosolová, Iveta roz. Fürstová
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Organizační vývoj Národního muzea a jeho vliv na regionální muzejnictví v Čechách od roku 1860 do roku 1914

25.
Szajkó, Vojtěch
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Využití železnic, pošt a telegrafu rakouskou armádou v letech 1848-1914

26.
Šíl, Jiří
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Vincenc Prasek (1843-1912)

27.
Vaverka, Ladislav
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Zeměbranecké a dobrovolnické prapory v zemi Moravskoslezské 1808-1809

28.
Vymětalová, Karla roz. Harenčíková
Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Obhajoba disertační práce: Klasická studia na německé filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy, později Německé univerzity v Praze v letech 1882-1945. (Osudy a osobnosti.)

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Slezská univerzita v Opavě
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B Č D E F G H I K L M N O P Ř S T Ú U V    vše rozbalit
* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti