Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adámek, Pavel 51: Mikešová, Silvia

1.
Adámek, Pavel
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Hodnocení Corporate Social Responsibility malých a středních podniků v České republice

2.
Bauerová, Radka
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Identifikace faktorů působících na chování zákazníka při online nákupu potravin

3.
Bednarčík, Zdeněk
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Strategický marketing jako nástroj podnikového managementu.
Obhajoba disertační práce: Strategický marketing jako nástroj podnikového managementu

4.
Beer Werdan, Pavel roz. Werdan
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Predikce důsledků zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty v České republice

5.
Bernatík, Werner
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Societas Europaea jako nová právní forma společnosti v podnikatelském prostředí České republiky

6.
Botlíková, Milena roz. Szymiková
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Význam logistické infrastruktury v příhraničí Moravskoslezského kraje

7.
Brožíková, Ivana roz. Rašíková
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Dopady politiky zaměstnanosti na rozvoj podniku

8.
Brunda, Pavel
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Teleworking v kontextu České republiky

9.
Burdová, Dagmar roz. Kaletová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Nové manažerské přístupy v podnikovém řízení

10.
Bureš, Vít
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Teorie protimonopolní regulace - aplikace na Českou republiku

11.
Cieslarová, Gabriela roz. Mertová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Možnosti využití nástrojů politiky trhu práce zaměstnavateli v Moravskoslezském kraji

12.
Dědic, Radim
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Tržby jako jeden ze základních generátorů hodnoty podniku

13.
Dohnal, Marek
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Bankovní rizika jako determinanty čisté úrokové marže v bankovním sektoru České republiky

14.
Dolák, Radim
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Vytvoření znalostních bází expertního systému pro hodnocení a zavedení konceptu Lean Company ve výrobě a logistice

15.
Duda, Danuta roz. Kochová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Hodnocení vybraných problémů spojených se zadáváním veřejných zakázek v České republice a Polské republice

16.
Duháček Šebestová, Jarmila roz. Altmannová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Analýza faktorů ovlivňujících rozvoj malého a středního podníkání v Moravskoslezském kraji

17.
Fajová, Renata
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Ohrožené skupiny na trhu práce a možnosti jejich uplatnění v podniku

18.
Fišerová, Veronika
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Zdanění rezidentů a nerezidentů

19.
Gajdošová, Katarína
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Spoločenská zodpovednosť firiem

20.
Gajdová, Karin roz. Fojtíková
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Vliv regionálních disparit na spolupráci podniků a podnikání v česko-polském pohraničí

21.
Halaška, Michal
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Využití process miningu pro řízení podnikových procesů

22.
Havlíček, René
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Interkulturní rozdíly v marketingové komunikaci na příkladu etnomarketingu ve Spolkové republice Německo

23.
Hečko, Štefan
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Talent management v podnicích v České republice

24.
Heryán, Tomáš
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Analýza úvěrového trhu

25.
Hofbruckerová, Zdenka roz. Sobolová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Společenská odpovědnost organizací

26.
Honka, Jiří
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Vliv podnikatelského prostředí na ekonomiku podniku v odvětví cestovního ruchu

27.
Horúcková, Michaela
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Impacts of energy and environmental challenges on policies of companies operating in the energy sector in EU countries

28.
Hruška, Marek
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Aplikace CRM v neziskovém sektoru

29.
Hudeček, Jiří
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Význam rizikového a krizového managementu v podnikání

30.
Charouz, Jaroslav
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Citlivost cen na změnu kreditních informací v prostředí České republiky

31.
Chmielová, Petra
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Podnikatelské prostředí a jeho vliv na ekonomickou výkonnost

32.
Ježek, Filip
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Vliv přímých daní na rozvoj podnikatelského prostředí

33.
Kajzar, Patrik
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Analýza a hodnocení metod a nástrojů motivace zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

34.
Kamrádová, Lucie
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Společenská odpovědnost veřejných vysokých škol

35.
Kašparová, Jana roz. Jurečková
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Strategie nákupu v oblasti oceli

36.
Kazík, Robin
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Fúze a akvizice jako integrační procesy podnikání

37.
Kazíková, Eva roz. Švecová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Interkulturní rozdíly v marketingové komunikaci

38.
Kempová, Lenka
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Rozvoj lidských zdrojů jako konkurenční výhoda organizací ve veřejné správě

39.
Kirschnerová, Pavlína roz. Kroužilová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Daňové úlevy a jejich účinnost v kontextu daně z příjmů

40.
Klepek, Martin
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Marketingová komunikace značek na sociálních sítích v České republice

41.
Koňušíková, Ľubica roz. Faktorová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Posúdenie efektívnosti uplatňovania vybraných nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti

42.
Kopřivová, Veronika roz. Braciníková
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Vplyv marketingovej komunikácie na úspešnosť firmy na trhu

43.
Koštuříková, Ivana roz. Barteczková
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Korporativní zdanění v České republice a Evropské unii

44.
Kotyza, Otakar
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Marketing ve stomatologii

45.
Ligocká, Marie
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Vliv finančních ukazatelů a corporate governance na ceny akcií podniků kótovaných na burze

46.
Macurová, Radana roz. Fichnová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Determinace auditu v kontextu světového vývoje

47.
Marková, Helena roz. Nevřelová
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Komparace využití částečných pracovních úvazků v rodinných a nerodinných firmách v Moravskoslezském kraji

48.
Maršálek, Ivo
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Vliv globalizace na trh produktů z vlnité lepenky

49.
Matušínská, Kateřina roz. Koláčková
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Aplikace marketingového přístupu ve firemní praxi se zaměřením na vybrané tržní segmenty

50.
Meixnerová, Lucie roz. Poremská
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Obhajoba disertační práce: Makroekonomické časové řady jako nástroj ekonomických rozhodnutí podniku

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adámek, Pavel 51: Mikešová, Silvia

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Slezská univerzita v Opavě
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B Č D E F G H I K L M N O P Ř S T Ú U V    vše rozbalit
* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti