Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Adámek, Pavel 51: Mikešová, Silvia

1.
Adámek, Pavel
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Hodnocení Corporate Social Responsibility malých a středních podniků v České republice

2.
Bauerová, Radka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Identifikace faktorů působících na chování zákazníka při online nákupu potravin

3.
Bednarčík, Zdeněk
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Strategický marketing jako nástroj podnikového managementu.
Dissertation defence: Strategický marketing jako nástroj podnikového managementu

4.
Beer Werdan, Pavel maiden name: Werdan
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Predikce důsledků zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty v České republice

5.
Bernatík, Werner
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Societas Europaea jako nová právní forma společnosti v podnikatelském prostředí České republiky

6.
Botlíková, Milena maiden name: Szymiková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Význam logistické infrastruktury v příhraničí Moravskoslezského kraje

7.
Brožíková, Ivana maiden name: Rašíková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Dopady politiky zaměstnanosti na rozvoj podniku

8.
Brunda, Pavel
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Teleworking v kontextu České republiky

9.
Burdová, Dagmar maiden name: Kaletová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Nové manažerské přístupy v podnikovém řízení

10.
Bureš, Vít
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Teorie protimonopolní regulace - aplikace na Českou republiku

11.
Cieslarová, Gabriela maiden name: Mertová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Možnosti využití nástrojů politiky trhu práce zaměstnavateli v Moravskoslezském kraji

12.
Dědic, Radim
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Tržby jako jeden ze základních generátorů hodnoty podniku

13.
Dohnal, Marek
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Bankovní rizika jako determinanty čisté úrokové marže v bankovním sektoru České republiky

14.
Dolák, Radim
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Vytvoření znalostních bází expertního systému pro hodnocení a zavedení konceptu Lean Company ve výrobě a logistice

15.
Duda, Danuta maiden name: Kochová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Hodnocení vybraných problémů spojených se zadáváním veřejných zakázek v České republice a Polské republice

16.
Duháček Šebestová, Jarmila maiden name: Altmannová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Analýza faktorů ovlivňujících rozvoj malého a středního podníkání v Moravskoslezském kraji

17.
Fajová, Renata
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Ohrožené skupiny na trhu práce a možnosti jejich uplatnění v podniku

18.
Fišerová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Zdanění rezidentů a nerezidentů

19.
Gajdošová, Katarína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Spoločenská zodpovednosť firiem

20.
Gajdová, Karin maiden name: Fojtíková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Vliv regionálních disparit na spolupráci podniků a podnikání v česko-polském pohraničí

21.
Halaška, Michal
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Využití process miningu pro řízení podnikových procesů

22.
Havlíček, René
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Interkulturní rozdíly v marketingové komunikaci na příkladu etnomarketingu ve Spolkové republice Německo

23.
Hečko, Štefan
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Talent management v podnicích v České republice

24.
Heryán, Tomáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Analýza úvěrového trhu

25.
Hofbruckerová, Zdenka maiden name: Sobolová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Společenská odpovědnost organizací

26.
Honka, Jiří
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Vliv podnikatelského prostředí na ekonomiku podniku v odvětví cestovního ruchu

27.
Horúcková, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Impacts of energy and environmental challenges on policies of companies operating in the energy sector in EU countries

28.
Hruška, Marek
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Aplikace CRM v neziskovém sektoru

29.
Hudeček, Jiří
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Význam rizikového a krizového managementu v podnikání

30.
Charouz, Jaroslav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Citlivost cen na změnu kreditních informací v prostředí České republiky

31.
Chmielová, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Podnikatelské prostředí a jeho vliv na ekonomickou výkonnost

32.
Ježek, Filip
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Vliv přímých daní na rozvoj podnikatelského prostředí

33.
Kajzar, Patrik
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Analýza a hodnocení metod a nástrojů motivace zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

34.
Kamrádová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Společenská odpovědnost veřejných vysokých škol

35.
Kašparová, Jana maiden name: Jurečková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Strategie nákupu v oblasti oceli

36.
Kazík, Robin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Fúze a akvizice jako integrační procesy podnikání

37.
Kazíková, Eva maiden name: Švecová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Interkulturní rozdíly v marketingové komunikaci

38.
Kempová, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Rozvoj lidských zdrojů jako konkurenční výhoda organizací ve veřejné správě

39.
Kirschnerová, Pavlína maiden name: Kroužilová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Daňové úlevy a jejich účinnost v kontextu daně z příjmů

40.
Klepek, Martin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Marketingová komunikace značek na sociálních sítích v České republice

41.
Koňušíková, Ľubica maiden name: Faktorová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Posúdenie efektívnosti uplatňovania vybraných nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti

42.
Kopřivová, Veronika maiden name: Braciníková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Vplyv marketingovej komunikácie na úspešnosť firmy na trhu

43.
Koštuříková, Ivana maiden name: Barteczková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Korporativní zdanění v České republice a Evropské unii

44.
Kotyza, Otakar
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Marketing ve stomatologii

45.
Ligocká, Marie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Vliv finančních ukazatelů a corporate governance na ceny akcií podniků kótovaných na burze

46.
Macurová, Radana maiden name: Fichnová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Determinace auditu v kontextu světového vývoje

47.
Marková, Helena maiden name: Nevřelová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Komparace využití částečných pracovních úvazků v rodinných a nerodinných firmách v Moravskoslezském kraji

48.
Maršálek, Ivo
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Vliv globalizace na trh produktů z vlnité lepenky

49.
Matušínská, Kateřina maiden name: Koláčková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Aplikace marketingového přístupu ve firemní praxi se zaměřením na vybrané tržní segmenty

50.
Meixnerová, Lucie maiden name: Poremská
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Economics and Management
Dissertation defence: Makroekonomické časové řady jako nástroj ekonomických rozhodnutí podniku

Other pages listing the graduates selected:
1: Adámek, Pavel 51: Mikešová, Silvia

Search for a graduate and thesis:

Silesian University in Opava
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I L M N O P S T U    expand all* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate