Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Andronikidis, Adam 51: Šustáková, Martina

1.
Andronikidis, Adam
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Datová analýza s využitím programovacího jazyka Python

2.
Baronová, Kateřina
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza využití MS Project pro řízení projektů z EU

3.
Bernhauerová, Veronika
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Využití vícerozměrných statistických metod při hodnocení kvality produktů pro studenty České spořitelny a.s.

4.
Běťáková, Blanka
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Study Fields: Applied Mathematics in Risk Management, Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Sestavení síťového grafu metodou MPM a její aplikace na dodávku kameniva při protržení hráze v délce cca 100m na pravé straně řeky Opavy v prostoru Palhanec (100m od mostu mlýna Herber)

5.
Bocková, Eva
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics

6.
Černý, Ivo
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Nákladová analýza ve společnosti HON {--} okna, dveře, s.r.o.

7.
Ditrichová, Monika
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Vliv nákupních cen materiálu na realizační ceny výrobků v podniku Model Obaly a.s.

8.
Doleželová, Pavla
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza cafeteria systému ve velkých firmách v České republice

9.
Drábková, Ivana
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Návrh systému Balanced Scorecard pro podnik Massag Stamping a.s.

10.
Dvořák, Karel
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Modifikace manažerského controllingu ve firmě FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.

11.
Farníková, Jana
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Životní cyklus výrobků v podniku Isotra a. s.

12.
Fojtíková, Jana
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza uplatnitelnosti absolventů MÚ SU (statistické vyhodnocení dotazníkového šetření)

13.
Formánková, Tereza
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Statistické posouzení prodávaného množství výrobků na vlastních prodejnách ve výrobním podniku

14.
Gálová, Pavlína
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Zpracování návrhu kalkulačního modelu s využitím Excelu pro konkrétní firmu

15.
Grygarová, Radka maiden name: Krausová
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Výpočet bodu rentability malé, soukromé zemědělské usedlosti

16.
Gurová, Silvie
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Mapování a optimalizace materiálového toku na výrobních linkách ve vybraném podniku

17.
Chytilová, Lucie
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Hicksův a Samuelsonův hospodářský model cyklů v ekonomii

18.
Janáková, Marika maiden name: Galiková
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Využití indikátoru bonity jako orientačního ukazatele hodnocení finančního zdraví firmy

19.
Jiříčková, Pavla
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Optimalizace produktů České spořitelny při zhodnocování rodinných úspor

20.
Kaczurová, Magdalena
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Mapování a optimalizace informačního toku na výrobních linkách ve vybraném podniku

21.
Kahánková, Jana
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Základní statistická analýza krátkodobé zaměstnanosti

22.
Kapounová, Radka
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza vybraných produktů z pohledu potenciální schopnosti přinášet podnikatelský efekt v podniku T.W.I. spol. s r.o.

23.
Kasáková, Zuzana
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Optimalizácia zisku na základe ekonomického posúdenia produkcie podniku

24.
Kavanová, Lada
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza a optimalizace svozu hotových palet od výrobních linek v podniku Opavia - LU, s. r. o.

25.
Kudelová, Petra
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza podniku TQM - holding s.r.o.

26.
Kyselá, Pavlína
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Využití pyramidové analýzy pro řízení podniku

27.
Malota, Ondřej
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza dopadů ekonomické a finanční krize na producenty hladkých a kašírovaných obalů.

28.
Martinásek, Michal
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Postup zavádění nového výrobku na trh - sestavení síťového grafu metodou PERT/COST

29.
Matulová, Martina maiden name: Ševelová
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Průzkum trhu vybrané země pro firmu TRUMF International s.r.o.

30.
Maturová, Tereza
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Návrh metodického postupu při zpracování zakladatelského rozpočtu živnostníka

31.
Moravčíková, Mária
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Optimalizácia využitia skladových zásob vstupných surovín vo vybranom podniku

32.
Mosná, Kamila
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Posouzení finančního zdraví vybraných firem

33.
Možiešiková, Barbora maiden name: Salzmannová
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Investiční rozhodování o budoucí kapacitě

34.
Nováková, Štěpánka
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Optimalizace uspořádání vzorů pro laserové řezání za účelem minimalizace odpadu

35.
Ohnhäuserová, Kristýna
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Teorie bodu zvratu a její možné využití v hospodářské činnosti vybraných tuzemských bank

36.
Opluschilová, Linda
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Investiční rozhodování v Massag Stamping a.s.

37.
Pham Thi, Minh
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza využití reworku ve výrobním procesu

38.
Plušková, Hana
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Nalezení optimálního bankovního produktu určeného na zabezpečení důstojného stáří obyvatelstva s využitím metody analytického hierarchického procesu

39.
Pohlová, Zuzana
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza rizika vyplývající z provozní a finanční činnosti vybraného podniku

40.
Pracná, Vendula
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza přepravních tras pro společnost COME - automaty, s. r. o.

41.
Pražáková, Lucie
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza stávající poptávky po kulturních akcích v opavském regionu a prognóza dalšího vývoje v této oblasti

42.
Ryšková, Magdalena
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza zaměstnaneckých benefitů ve strojírenských firmách Moravskoslezského kraje

43.
Salichová, Jarmila
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Study Fields: Applied Mathematics in Risk Management, Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Plán krizové připravenosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odboru Odloučeného pracoviště Opava

44.
Schinzelová, Lenka
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Alokační metody pro řízení nákladů a jejich aplikace ve vybrané firmě

45.
Sluková, Milada
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Řešení interního logistického a skladovacího problému ve společnosti Opavia - LU, s.r.o.

46.
Solnická, Veronika
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Výběr a použití kalkulačních metod v zemědělství

47.
Struhár, Réka
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza faktorů ovlivňujících hodnocení kvality služeb České spořitelny a.s. stávajícími klienty

48.
Střasáková, Andrea
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Výrobní controlling ve firmě Massag Stamping a.s

49.
Súkup, Karel
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Empirická analýza trhu derivátů s energetickými komoditami

50.
Štefková, Simona
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mathematics
Field of Study: Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Optimalizace skladových zásob ve vybrané firmě

Other pages listing the graduates selected:
1: Andronikidis, Adam 51: Šustáková, Martina

Search for a graduate and thesis:

Silesian University in Opava
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I L M N O P S T U    expand all* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate