Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

51.
Rosolová, Iveta maiden name: Fürstová
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: František Palacký a Národní muzeum. Koncepce muzea s nadčasovým posláním.

52.
Samková, Blanka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Ludvík Domečka - profil muzejníka a památkáře

53.
Srovnal, Jan
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Zvony, jejich historie a společenská funkce. Příspěvek k rozvoji české kampanologie.

54.
Staňková, Kateřina maiden name: Podzimková
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Dílo Josefa Korejze-Blatinského ve sbírkách muzea v Rychnově nad Kněžnou

55.
Střecha, Jiří
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Autobusová doprava Československých státních drah v Československu

56.
Šalek, Ondřej
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Sportovní organizace v Ostravě - Hrušově v první polovině 20. století.

57.
Ševčíková, Eva maiden name: Smékalová
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Evidence a katalogizace sbírek Židovského muzea v Praze v letech 1906-1945

58.
Šinderbal, Ondřej
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Vesničtí kováři na Jablunkovsku

59.
Uvíra, Petr
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Československá elektrofonická kytara. Historický vývoj a jeho muzejní dokumentace

60.
Váhala, David
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Zemský archiv v Opavě - mapování zátěže znečištěným ovzduším na stavební materiály archivu a návrh metodologie modelového mapování vlivu znečištění ovzduší na archivní sbírky

61.
Vargová, Pavlína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Josef Klvaňa. Dokumentace archivního fondu Josefa Klvani ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně

62.
Vidrmertová, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Slezsko a vídeňská Centrální komise pro památkovou péči - příspěvek k dějinám památkové péče v rakouském Slezsku 1890-1918

63.
Vojkůvková, Kateřina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Dějiny muzejního spolku v Rožnově pod Radhoštěm.

64.
Volná, Kamila
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Krajský výbor Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí v Ostravě (1952 - 1965)

65.
Vrbová, Martina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Osvětová činnost na Opavsku v letech 1945 - 1960

66.
Závadská, Michaela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Počátky československého školství na Hlučínsku v letech 1920 - 1923

67.
Zelenka, Tomáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Villa Nova Uhřínov dríve a dnes

Search for a graduate and thesis:

Silesian University in Opava
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I L M N O P S T U    expand all


* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate