Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

1.
Augustynková, Marie maiden name: Kočí
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Epidemie cholery v Opavě v letech 1831 a 1832

2.
Bártková, Jitka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Zavádění povinné školní docházky na panství Uherský Brod.

3.
Berger, Ivan
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Ochrana sbírek v muzeích. Průzkum ochrany kovových sbírkových předmětů ve vybraných muzeích

4.
Běrská, Pavlína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Zprávy o lidové kultuře a tradici na stránkách školních kronik bývalého soudního okresu Frýdek

5.
Blahová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Nástin historie muzejnictví ve východních Čechách na příkladu vybraných paměťových institucí Královéhradeckého kraje

6.
Blažejová, Petra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Porovnání památkové péče v České republice a v Polsku na příkladě dvou památek.

7.
Bohadlová, Renata
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Ondřej Boleslav Peter jako historická postava.

8.
Cimbáková, Martina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Prírodné a kultúrne dedičstvo okresu Snina a jeho potenciálne múzejné využitie

9.
Černá, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Památková péče ve Východočeském kraji v letech 1945 - 1989

10.
Doležalová, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Pánská móda 20. a 30. let v Čechách

11.
Dvořáková, Šárka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Festival Bezručova Opava v proměnách času.

12.
Fohlerová, Milada
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Proměny způsobu života vesnických žen ve 2. polovině 20. století na příkladu Halenkova.

13.
Franková, Hana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Válečná tažení proti revoluční a císařské Francii v Itálii 1800 - 1805, dle pozůstalosti maršála Heinricha von Bellegarde.

14.
Fügner Urbášková, Dana maiden name: Urbášková
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Textilní průmysl na Šumpersku v letech 1945 - 1960

15.
Guevara Hernandez, Gabriela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Druhé čísařství v Mexiku za Ferdinanda Maxmiliána z rodu Habsburků. Rozbor diplomatické korespondence a vybraného tisku.

16.
Guziurová, Kristina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Hornické muzeum OKD v Petřkovicích a jeho význam pro rozvoj regionu.

17.
Hamrlík, Tomáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Dokumentace zvěroklestičství ve sbírkách muzeí východní Moravy

18.
Holatová, Drahomíra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Architektura 50. let 20. století v Havířově.

19.
Horák, Jakub
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Bytová kultura a design 70. let v Československu

20.
Hornišer, Igor
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Pamětní knihy Malé Morávky z let 1932 a 1938.

21.
Chlumecká, Květa
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Vzdělávání jako nástroj preventivní konzervace

22.
Jahnická, Andrea
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Výstava soudobé kultury Brno 1928

23.
Janáčková, Marta
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Vývoj ochrany přírody a krajiny v ČR

24.
Jandová, Kristýna
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Znaky rodu Liechtensteinů na moravských a slezských stavebních památkách

25.
Jasná, Kristýna
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Ochrana přírody a krajiny na Moravě a ve Slezsku

26.
Konečná, Ivana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Morávka očima kronikáře Josefa Kanioka

27.
Kořistková, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Podíl Heleny Salichové na dokumentaci a prezentaci lidové kultury

28.
Koudeláková, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Lidový řezbář Josef Heja z Halenkova. Život a dílo významného představitele neprofesionální tvorby na Valašsku.

29.
Kučerová, Alexandra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Německá protifašistická emigrace v ČSR a její odraz v soudobém tisku.

30.
Liďák, Petr
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Tradiční řemesla v Novém Hrozenkově (Návrh sbírkotvorného programu)

31.
Maděrová, Hana maiden name: Palochová
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Dějiny muzejnictví na Frýdecko-Místecku

32.
Machálek, Ondřej
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Společenská úloha a postavení městského muzea v Holešově v etapách jeho vývoje.

33.
Makešová, Irena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Muzejní památková komise v Chrudimi

34.
Malaníková, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Lidová shromáždění Římské republiky

35.
Malíková, Kristýna
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: PORUBSKÝ ZÁMEK V 20. STOLETÍ

36.
Matroszová, Daniela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Analýza sbírkotvorné činnosti vybraných muzeí českého Slezska v letech 1990 - 2010

37.
Milerová, Dagmar
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Jan Kühndel

38.
Motěšický, Jiří
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Lidová kultura ve společenskovědních časopisech vydávaných v Opavě (1871 - 1971) anotovaná bibliografie

39.
Mušková, Petra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Antonín Otahal-Plešovský-život a dílo.

40.
Nisler, Petr
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Montánní faktor při vzniku a existenci středověkých fortifikací na severu Moravy a Slezska.

41.
Novotná, Šárka maiden name: Landsfeldová
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Rekonstrukce náměstí Osvoboditelů v Opavě

42.
Obroučková, Gabriela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Vyřazování sbírek

43.
Osuchová, Kateřina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Dějiny antického Říma v českých učebnicích od roku 1869 do roku 1945

44.
Otáhalová, Hana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Kroměříž na starých mapách a plánech

45.
Petr, Pavel
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History - Museology
Master's thesis defence: Osudy likérky Praděd, Just a spol. a pokračování její tradice v rámci závodu Krnov

46.
Petráň, Kamil
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: František Zíka - život a dílo.

47.
Píchová, Veronika maiden name: Hlávková
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Budování filiálek firmy Baťa ve 30. letech 20. století v Africe

48.
Pikorová, Helena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Prosopografická analýza manského systému hradu Bezděz

49.
Poláková, Kamila maiden name: Faltýnková
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology

50.
Račková, Barbora
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: History and Museology
Master's thesis defence: Dokumentace lidové kultury v činnosti Polského kulturně osvětového svazu

Search for a graduate and thesis:

Silesian University in Opava
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I L M N O P S T U    expand all


* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate