Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor/plán
OPF - Management v sociálních službách: Management v sociálních službách
zahrnout jen obhájené práce

Bieleszová, Pavla

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Management v sociálních službách
Studijní plán: Management v sociálních službách
Bakalářská práce: Spokojenost se sociálními službami ve vybrané organizaci

Macková, Markéta

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Management v sociálních službách
Studijní plán: Management v sociálních službách
Bakalářská práce: Podpora vzdělávání žáků minorit na příkladu vybrané školy

Nováková, Iveta

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Management v sociálních službách
Studijní plán: Management v sociálních službách
Bakalářská práce: Úroveň kvality terénních programů v Sociálních službách Karviná

Weissová, Viktória

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Management v sociálních službách
Studijní plán: Management v sociálních službách
Bakalářská práce: Návrh charitativního projektu

Zakopčanová, Michaela

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Management v sociálních službách
Studijní plán: Management v sociálních službách
Bakalářská práce: Přístupy a strategie vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami