Počet výsledků: 36

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Informační studia a knihovnictví: Knihovnictví
zahrnout jen obhájené práce

Preinerová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Jaroslav Frey - život a dílo

Raková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Etické aspekty knihovnické profese

Říha, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Zhudebněná poezie Bohuslava Reynka

Schrammová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Čtenářské akce regionálních knihoven a dospívající čtenář

Spáčilová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Podpora čtenářské gramotnosti dětí ve věkové kategorii 10-11 let na příkladu Knihovny města Ostravy

Šestáková, Žaneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Služby knihoven pro nevidomé a slabozraké

Šildrová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Programy na podporu kritického myšlení u dětí mladšího věku s použitím metod RWCT v Městské knihovně Český Těšín

Štverka, Bohuslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Jmenná katalogizace monografií dle pravidel RDA v automatizovaném knihovním systému ALEPH. Praktické využití v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě po roce 2015

Tlamychová, Marta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Knihovnické lekce pro žáky 1. stupně ZŠ na podporu inkluze lidí se smyslovým postižením do společnosti

Vališová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Obecní knihovny jako komunitní centra

Valjentová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Knihovní fond Václava Hory v Univerzitní knihovně Slezské univerzity v Opavě

Vltavská, Viktorie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Ovlivnění čtenáře filmem ve výběru s ním spojené literatury

Wdówková, Darina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Programy knihoven na Těšínsku zaměřené na polskou národnostní menšinu

Zajíčková, Irma

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Celoživotní vzdělávání seniorů v knihovnách na příkladu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

Zaoralová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Veřejné knihovnictví v Holešově po roce 1945

Zapletalová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Vliv koronavirové pandemie na chod knihkupectví a knižní distribuci