Počet výsledků: 1017

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zahrnout jen obhájené práce

Dočekal, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Rotující Newtovské hvězdy a kosmologická konstanta

Dofková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Veřejné knihovnictví a osvěta ve Velké Británii a USA v meziválečném období 1918 - 1938. Srovnání s Československem.

Dorko, Branislav

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro střední školy
Rigorózní práce: Okresní vedení NSDAP v Krnově 1938-1945. Struktura a představitelé.

Dornová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Povídkářka Helena Malířová

Doroš, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: P: Who cares what the future brings?

Doroš, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: T: Camera obscura v súčasnej fotografii

Dorozanski, Ireneusz

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Diplomová práce: T: Sportovní fotografie v Polsku

Dorozanski, Ireneusz

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Diplomová práce: 16 - školení dobrovolníků v polské armádě

Dostálová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina (jednooborové)
Diplomová práce: Moralities in Revolting Rhymes by Roald Dahl

Drastichová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina pro školskou praxi
Bakalářská práce: Aspects of trauma in "Room" by Emma Donoghue

Drastik, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Autonomní systémy
Disertační práce: Robustní výpočty v morfogenetických systémech a jejich vizualizace

Dratnal, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Moderní informatika
Studijní plán: Informační a komunikační technologie
Bakalářská práce: Biometrie na mobilních zařízeních

Drežík, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Bakalářská práce: T: Fotograf Anton Sládek

Drežík, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Bakalářská práce: P: Prvý film

Drobná, Adéla Růžena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina pro školskou praxi
Bakalářská práce: Adaptation of Shakespeare's themes and motifs in Terry Pratchett’s fantasy novels

Drozd, Norbert

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Němčina (jednooborové)
Diplomová práce: Hörspiele von Günter Eich

Dřevjaná, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Angličtina pro odbornou praxi
Studijní plán: Angličtina pro odbornou praxi
Bakalářská práce: Handball Vocabulary Used in English

Dudová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
Studijní plán: Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
Bakalářská práce: Formování českého zemědělského muzejnictví do roku 1945

Dul, Krystyna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: P: Carpe Fucking Diem. Life After (2018–2022)

Dul, Krystyna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: T: Nahé tělo a akt ve fotografiích Romaina Urhausena