Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Informační studia a knihovnictví: Informační a knihovnická studia
zahrnout jen obhájené práce

Farkašová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Rozšířená realita a QR kódy v akademických knihovnách

Hubeňáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Marketingová strategie firmy na internetu

Kapušová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Mobilní gramotnost

Klásek, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Koncept nové informační strategie Technických služeb Opava s. r. o.

Kociánová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Moderní trendy v marketingu knih a knihoven

Kostelanská, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Informační chování a naplňování informačních potřeb žen v těhotenství

Marinkovičová, Slobodana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Knihovnicko-informační služby pro seniory

Nestroj, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Fake news a dezinformace v médiích

Nikel, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Organizace informací v nestrukturovaných databázích

Říhová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Mobilní aplikace jako trend v knihovnách

Štecher, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Informační gramotnost uživatelů sociálních médií

Vašátko, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Současné technické možnosti ve čtení e-knih

Vymětal, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: UX analýza odborného blogu PC Days

Woitek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační a knihovnická studia
Diplomová práce: Redesign vizuální komunikace Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě