Počet výsledků: 1017

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zahrnout jen obhájené práce

Barczyński, Wojciech

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Diplomová práce: P: Rezidua

Bardiev, Dilshodbek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Numerické simulace akrečního toru okolo černé díry

Barták, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Audiovizuální tvorba
Bakalářská práce: Český film pro teenagery po roce 1993

Bártková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Angličtina (jednooborové)
Diplomová práce: Addiction in John Cheever’s Short Stories

Bartoš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Multimediální techniky
Bakalářská práce: Střihová skladba populárně-naučných filmů

Bartusková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Archeologické nálezy z historického jádra města Klimkovic (okres Ostrava – město)

Bečvářová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Česká literatura
Bakalářská práce: Příběhy iniciace

Beerová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Počítačová fyzika
Diplomová práce: Korekce stereoskopických snímků geometrickými modifikacemi jejich komponent

Belobradová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Broučkiády Svatopluka Čecha a jejich dobový ohlas kritický

Bělunková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu
Diplomová práce: Venkovní aktivity knihoven pro předškoláky a žáky nižšího stupně s přihlédnutím k land artu

Beneš, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Bakalářská práce: Implementace spektroskopie na WHOO!

Beneš, Jindřich

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Bakalářská práce: T: Premfoto – Premiéra

Beneš, Jindřich

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Tvůrčí fotografie
Bakalářská práce: P: Divočina

Bětíková, Karin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Němčina pro školskou praxi
Bakalářská práce: Die Darstellung Hans Kudlichs in tschechisch- und deutschsprachigen Geschichtslehrbüchern seit dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart

Betlachová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie
Diplomová práce: Postava rolníka a venkovana ve středověké a raně novověké smíchové kultuře

Bílá, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Monitorování životního prostředí
Bakalářská práce: Monitorování průmyslové hlukové zátěže v obytné zástavbě - případová studie

Bílková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
Bakalářská práce: Umělec Petr Nikl. Rozprava se čtenářem, divákem, posluchačem.

Bilyk, Oksana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Lázeňství a turismus
Bakalářská práce: Analýza kvality vybrané produktové nabídky turistického regionu Severní Morava a Slezsko

Bínová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Angličtina pro odbornou praxi
Studijní plán: Angličtina pro odbornou praxi
Bakalářská práce: The Lexicon of Azeroth: A study of word-formation processes

Birtusová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Význam ilustrace pro dětského čtenáře ve věku 10–15 let, s využitím příkladů z dětského oddělení Městské knihovny Bruntál