Počet výsledků: 6

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Historické vědy: Ochrana kulturního dědictví

Brabcová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Ochrana kulturního dědictví
Diplomová práce: Mezigenerační vnímání vybraných historických události v 60. až 80. letech 20. století

Gebauerová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Ochrana kulturního dědictví
Diplomová práce: Pozůstalost Karla Brachtla ve Slezském zemském muzeu prizmatem hudební muzeologie

Kolařík, Vojtěch

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Ochrana kulturního dědictví
Diplomová práce: Historie a vývoj dobrovolných hasičských spolků ve vybraných obcích a městech na Těšínsku

Richterová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Ochrana kulturního dědictví
Diplomová práce: Rychta jako svébytný reprezentativní architektonický styl: Typologický výzkum fojtství v okrese Nový Jičín

Sajdlová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Ochrana kulturního dědictví
Diplomová práce: Zaniklý zámek Solca v kontextu kulturního dění své doby.

Witoš, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Ochrana kulturního dědictví
Diplomová práce: Metodika působení vlivu znečišťujících látek na vybrané sakrální objekty v Moravskoslezském kraji a návrh jejich konzervace