Počet výsledků: 37

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Informační studia a knihovnictví: Knihovnictví
zahrnout jen obhájené práce

Bačuvčíková, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Knihovna kartuziánského kláštera v Dolanech

Birtusová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Význam ilustrace pro dětského čtenáře ve věku 10–15 let, s využitím příkladů z dětského oddělení Městské knihovny Bruntál

Bulavová, Dáša

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Akvizice polské literatury v knihovnách na česko-polském pomezí

Heiderová, Žaneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Komunitní aktivity v městských knihovnách zaměřené na mezigenerační vztahy

Hlaváčová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Bakalářská práce: Čtenářské akce regionálních knihoven a dětský čtenář

Holčák, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Knihovnictví na Bílovecku po roce 1945

Iglár, Robin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Knihovny a knihovní služby v době epidemie koronaviru

Janulíková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Mystery shopping v Hlavní knihovně ve Vídni

Janyšková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Globální trendy v knihovnictví

Jílková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Porušování etického kodexu reklamy na příkladu sexismu

Kaletová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Metodika práce s regionálním fondem ve veřejných knihovnách

Kováčová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Výběr pozoruhodných rukopisných sbírek Jesenicka

Kubíková, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Mediální vzdělávání seniorů

Lacková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Minulost, současnost a budoucnost knihovního fondu Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Lysoňková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Biblioterapie jako součást psychoterapeutické péče v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

Malinková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Řek mezi rejvízskými pověstmi aneb Životní odyssea, literární přínos a inspirace Sotirise Joanidise

Maroszová, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Analýza meziknihovní výpůjční služby v knihovně Třinec s přihlédnutím na službu Získej

Muschová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Fantasy literatura jako fenomén 20. – 21. století a její popularita v knihovnách

Němec, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Fondy klášterních knihoven v českých zemích v 50. letech 20. století

Olivová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Knihovnictví
Bakalářská práce: Podpora čtenářství ve veřejných knihovnách Zlínského kraje