Počet výsledků: 7

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Humanitní studia: Historie (dvouoborové)
zahrnout jen obhájené práce

Gatnar, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Historie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Novinová inzerce jako forma seznámení ve druhé polovině 19. století

Kandrnálová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Historie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Denníky M.A. Beňovského v porovnání s filozofií F.M.A. Voltaira

Kramerová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Historie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Radikální sufražetky a jejich vliv na zisk volebního práva žen ve Spojeném království Velké Británie a Irska

Laník, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Historie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Johann Friedrich Struensee a osvícenské reformy v Dánsku

Pavelek, Dalibor

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Historie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Julianus Apostata: Císař, vojevůdce, reformátor

Rais, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Historie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Walter Raleigh a anglická kolonizace Virgínie v 16.století

Šimečková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Historie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Reflexe moru v českých středověkých kronikách