Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Historické vědy: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
zahrnout jen obhájené práce

Atanasiadis, Dimitris

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Disertační práce: Úloha Komunistické strany Československa v okresech Jeseník a Šumperk v letech 1945-1960

Gilarová, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Disertační práce: Síť předškolní péče a zařízení mimoškolní výchovy v Prešovském kraji v letech 1949-1970

Koucká, Ivana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Disertační práce: Antické dějiny v české historiografii na modelu osobnosti prof. Josefa Dobiáše

Krempl Kirschnerová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Disertační práce: Města a měšťanská společnost biskupských panství Mírov-Svitavy v předbělohorském období

Krůl, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Disertační práce: Raně novověká opevnění slezsko-uherské hranice

Vícha, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Disertační práce: Vývoj zemědělství na Vítkovsku v letech 1947 – 1972