Počet výsledků: 16

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Filologie: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
zahrnout jen obhájené práce

Aitmuratova, Khalima

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Změny významu ve vývoji původních předložek v češtině

Belobradová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Broučkiády Svatopluka Čecha a jejich dobový ohlas kritický

Eliášová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Motiv smrti v dílech Václava Řezáče a Jana Weisse

Hrdličková, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Přejatá slova v češtině. Příspěvek k morfologické charakteristice slov cizího původu

Kaszturová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Vývojové změny českých adverbií

Kolbová, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Autorská pohádka dnes - nad vybranými knihami

Levayová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Zobrazení chudoby u vybraných děl autorů zaměřených na konkrétní region

Macejová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Pojetí literatury v díle Jana Patočky

Melkusová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Komenského Labyrint a jeho interpretace

Pěchová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Prózy Petra Borkovce

Přikrylová, Edita

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Psychologické prózy Valji Stýblové

Skácelová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Hranice spisovného a nespisovného jazyka v projevech na sociálních sítích

Šímová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Recepce Oráče v české literární vědě

Šupíková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Existenciální motivy v díle Franze Kafky

Tothová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Špionážní tematika v díle Egona Hostovského

Volná, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Bakalářská práce: Neformálnost ve veřejné komunikaci