Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Fyzika (čtyřletá): Teoretická fyzika a astrofyzika
zahrnout jen obhájené práce

Hensh, Sudipta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Fyzika (čtyřletá)
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Disertační práce: Signatury teorií gravitace mimo Einsteinův princip ekvivalence

Klimovičová, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Fyzika (čtyřletá)
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Disertační práce: Teoretické a observační aspekty procesů v poli kompaktních objektů

Muzalevskii, Ivan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Fyzika (čtyřletá)
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Disertační práce: Population and investigation of the light neutron rich nuclei in direct reactions

Petrásek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Fyzika (čtyřletá)
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Disertační práce: Influence of the cosmological constant on astrophysical processes

Urbancová, Gabriela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Fyzika (čtyřletá)
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Disertační práce: Rentgenové binární systémy a vnitřní struktura kompaktních hvězd

Vrba, Jaroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Fyzika (čtyřletá)
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Disertační práce: Hmota rotující okolo kompaktních objektů