Počet výsledků: 4

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Archeologie: Archeologie
zahrnout jen obhájené práce

Čižmářová, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Disertační práce: Skleněné šperky doby laténské na Moravě a ve Slezsku

Malaníková, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Disertační práce: Vzájemné postavení kultur se šňůrovou keramikou a se zvoncovitými poháry

Nejedlá, Alena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Disertační práce: Regionální diference pohřebního ritu v západní části lengyelského okruhu

Rataj, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Disertační práce: Středověká a novověká keramika z českého Slezska ve světle archeometrických a chemicko-technologických analýz