Počet výsledků: 1

Obor/plán
FPF - Humanitní studia: Archeologie (dvouoborové)
zahrnout jen obhájené práce

Kokešová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Archeologie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Nedestruktivní výzkum pravěkých a středověkých sídelních areálů na katastru obce Bítov (okr. Nový Jičín)