Počet výsledků: 231

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta veřejných politik v Opavě
Obor/plán
FVP - Ošetřovatelství: Všeobecná sestra
zahrnout jen obhájené práce

Adamusová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Chirurgická léčba degenerativního onemocnění páteře

Balková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Autistické dítě v rodině

Baranová, Ester

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Koncepce ERAS ( zrychlená rehabilitace po operacích )

Bartolomová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Poporodní adaptace novorozence a faktory, které ji ovlivňují

Bartoncová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Roztroušená skleróza a informovanost laické veřejnosti

Bazalová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Očkování - problém současnosti

Bednaříková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Sledování funkčního stavu a nutrice u pacientů po katetrizační implantaci aortální chlopně

Bergrová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Ošetřovatelský proces u dětí s laryngitidou

Bílková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Využití podtlakové terapie v chirurgii pohledem sestry

Blaščíková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Porody z pohledu mladých žen

Borůvková, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Péče o dutinu ústní u seniorů v riziku vzniku malnutrice

Bouzková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Ergoterapie v zařízeních pro seniory

Breškovcová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Onkologické onemocnění u dětí

Brišová, Ester

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Informovanost pacientů při podávání léků per os.

Brým, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Hodnocení otřesu mozku u dětí a dospělých

Budínská, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Pohlavní život v těhotenství

Cuper, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Komunikace s pacientem s depresi

Czekajová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Preventivní prohlídky v době epidemie infekce COVID-19

Čarnogurská, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Zdravotní gramotnost pacientů o užívání léků

Černotová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Subjektivní vnímání zdravotního stavu jedinců po prodělané infekci COVID-19