Počet výsledků: 223

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta veřejných politik v Opavě
Obor/plán
FVP - Sociální politika a sociální práce: Veřejná správa a sociální politika
zahrnout jen obhájené práce

Adamczyk, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Protiprávní jednání spojené s problematikou bezdomovectví

Andreevová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Postavení mužů na trhu práce v závislosti na jejich věku

Babijová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Dostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS na Opavsku

Bajgar, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Činnost Hasičského Záchranného Sboru České republiky

Bartoňová, Simona

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Veřejné opatrovnictví

Bekrová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Pěstounská péče pohledem biologických dětí pěstounů

Bennová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Kvalita života seniorů v domovech pro seniory

Berečková, Markéta

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Řádné a mimořádné opravné prostředky ve správním řízení podle stavebního zákona

Bezděk, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Systém vzdělávání příslušníků Policie ČR

Bílá, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Vliv rodiny a rodinného prostředí na chování dítěte

Bílek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Jedinci s Aspergerovým syndromem a jejich zkušenosti se zaměstnáním

Binarová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Nástroje slaďování rodinného a pracovního života

Binderová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Příprava žadatelů na náhradní rodinnou péči v teorii a praxi.

Blažek, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Kriminalita mladistvých

Blokšová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Postavení a role starostů v obcích do 2 000 obyvatel

Bočková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Výkon státní správy na odboru dopravně správních činností

Breuerová, Alexandra

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Analýza a komparace rodičovského příspěvku v členských zemích Evropské unie

Březinová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Analýza kriminality v Královéhradeckém kraji 2008 - 2018

Bučko, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Odvolací řízení v řízení o přestupku

Buchtová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika
Bakalářská práce: Specifika zápisů narození na úseku matriky ve městě Trutnov