Počet výsledků: 1495

Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zahrnout jen obhájené práce

Čačka, Vojtěch

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Využití influencerů v online marketingu

Čanecká, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Diplomová práce: Optimalizácia nákladov spoločností potravinárskeho priemyslu

Čása, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Návrh produktu Vinařství Šoman

Čása, Adam

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Diplomová práce: Podnikatelský plán kavárny

Časnocha, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Diplomová práce: Hodnotenie ekonomickej výkonnosti Třineckých železiarní, a. s.

Časnochová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Finance a účetnictví
Studijní plán: Finance a účetnictví
Bakalářská práce: Hodnocení ekonomické situace vybrané společnosti

Čeganová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Marketingový mix letecké údržbové organizace

Čelková, Veronika

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Marketing
Studijní plán: Marketing
Bakalářská práce: Marketingová komunikace při zavedení nového produktu na trh

Čep, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Manažerská informatika
Bakalářská práce: Podnikatelský plán a vytvoření internetového obchodu s videohrami

Čerbáková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Diplomová práce: Vykazování dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a IFRS ve společnosti Kofola

Černá, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Diplomová práce: Kulturní a sociální marketingové prostředí Rumunska

Černochová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Diplomová práce: Konkurenceschopnost obchodního podniku

Červenková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Diplomová práce: Daňové úlevy v podmínkách České republiky a Slovenské republiky

Čespivová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Diplomová práce: Systém hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané firmě

Čiljaková, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v meste Martin

Čmiel, Patrycja

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Diplomová práce: Motivace a spokojenost zaměstnanců ve společnosti Stora Enso Praha s.r.o.

Čmielová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Měření rychlosti automatizovanými technickými prostředky ve městě Orlová - snaha po zvýšení bezpečnosti na silnicích nebo obecních rozpočtů?

Čtveráčková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Komparace finančního zdraví vybraných firem zabývajících se inženýrským stavitelstvím

Čtvrtková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Cestovní ruch a turismus
Studijní plán: Cestovní ruch a turismus
Bakalářská práce: Zhodnocení nabídky vybrané cestovní kanceláře

Danko, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Manažerská informatika
Bakalářská práce: Využití Foresight Cyber platformy pro analýzu bezpečnostních rizik OPF NET