Počet výsledků: 22

Fakulta
Matematický ústav v Opavě
zahrnout jen obhájené práce

Andronikidis, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematické metody v ekonomice
Bakalářská práce: Datová analýza s využitím programovacího jazyka Python

Bradík, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematická analýza
Diplomová práce: Typical behaviour of random interval homeomorphisms

Bradík, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematická analýza
Rigorózní práce: Typical behaviour of random interval homeomorphisms

Hodík, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Topologické vlastnosti hyperprostorů

Hradská, Ružena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
Bakalářská práce: Analýza varovania obyvateľstva v Moravskosliezskom kraji

Klech, Rostislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Matematika
Bakalářská práce: Alternativní teorie množin

Moravík, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika
Bakalářská práce: Ortogonální polynomy a jejich aplikace

Mužíková, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
Bakalářská práce: Porovnání přístupu výuky preventivně výchovné činnosti na 2. stupních základních škol.

Olivová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Symetrie parciálních differenciálních rovnic

Olivová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Matematický ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematické modelování
Diplomová práce: Využití hedgingu při správě portfolia

Ondruf, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika
Bakalářská práce: Obyčejné diferenciální rovnice vyšších řádů a jejich numerická řešení

Pochová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
Bakalářská práce: Návrh metodiky na aktualizaci vybraných charakteristik mimořádných událostí stanovených v Havarijním plánu kraje

Pokorná, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Teorie míry

Pravec, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika (čtyřletá)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: On triangular maps of the square and nonautomous dynamical systems

Rýžová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Řešení diofantických nerovnic pomocí metod topologické dynamiky

Rýžová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Matematický ústav v Opavě, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematická analýza
Diplomová práce: Alfa-limitní množiny

Sikorová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
Bakalářská práce: Havárie s únikem nebezpečné látky z potrubního rozvodu a její následné šíření ve strategickém objektu

Stolínová, Adéla

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Matematika
Bakalářská práce: Metody určení odchodovosti zákazníků

Tesarčík, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika (čtyřletá)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: Distributional spectrum of dynamical systems

Tisovský, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika
Bakalářská práce: Optimalizace životního pojištění klienta