Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Informatika: Autonomní systémy

Drastik, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Autonomní systémy
Disertační práce: Robustní výpočty v morfogenetických systémech a jejich vizualizace

Martinů, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Autonomní systémy
Disertační práce: Výzkum inteligentních metod zpracování medicínských obrazů, včetně možnosti využití FPGA platformy

Smolka, Vladimír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Autonomní systémy
Disertační práce: Bakteriální multiagentní systémy

Smolka, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Autonomní systémy
Disertační práce: Bakteriální multiagentní systémy

Valenta, Daniel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Autonomní systémy
Disertační práce: Smečkové algoritmy a membránové multiagentní systémy