Počet výsledků: 2

Obor/plán
FPF - Humanitní studia: Archeologie (dvouoborové)

Kokešová, Monika

(obhajoba nebyla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Archeologie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Nedestruktivní výzkum pravěkých a středověkých sídelních areálů na katastru obce Bítov (okr. Nový Jičín)

Kokešová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Archeologie (dvouoborové)
Bakalářská práce: Nedestruktivní výzkum pravěkých a středověkých sídelních areálů na katastru obce Bítov (okr. Nový Jičín)