Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FPF - Učitelství pro střední školy: Učitelství dějepisu pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Dorko, Branislav

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro střední školy
Rigorózní práce: Okresní vedení NSDAP v Krnově 1938-1945. Struktura a představitelé.