Počet výsledků: 11

Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor/plán
OPF - Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
zahrnout jen obhájené práce

Brejcha, Marcel

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Administrativní ocenění vybraných nemovitých věcí

Březinová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Fundamentální analýza vybraných akciových titulů reprezentativního indexu DAX

Chromik, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Komparace finančního zdraví vybraných firem zpracovatelského průmyslu

Káňa, Dalibor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Srovnání využití platebních karet v ČR a vybraných státech EU

Kožusznik, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Tržní ocenění vybraných nemovitých věcí

Liebezeitová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Komplexní zhodnocení aktuální nabídky vybraného pojistného produktu životního pojištění na českém pojistném trhu

Lošáková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Komplexní zhodnocení aktuální nabídky cestovního pojištění na českém pojistném trhu

Lušovská, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Finanční gramotnost osob se sluchovým postižením - Lušovská Natálie

Mikušťák, Daniel

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Finanční gramotnost vybraných národnostních menšin v České republice

Skramuský, Albert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Komparace plnění maastrichtských kritérií ve vybraných zemích střední a východní Evropy - Skramuský Albert

Svoboda, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bakalářská práce: Komparace internetového bankovnictví ve vybraných bankách