Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 5 oborů/plánů studia
Fakulta
Matematický ústav v Opavě
Obor/plán
MU - Matematika: Matematické modelování MU - Matematika: Matematická analýza
zahrnout jen obhájené práce

Bradík, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematická analýza
Diplomová práce: Typical behaviour of random interval homeomorphisms

Bradík, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematická analýza
Rigorózní práce: Typical behaviour of random interval homeomorphisms

Olivová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Matematický ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematické modelování
Diplomová práce: Využití hedgingu při správě portfolia

Rýžová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Matematický ústav v Opavě, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematická analýza
Diplomová práce: Alfa-limitní množiny

Záškolná, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Matematický ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematická analýza
Diplomová práce: Senzitivita a další formy chaosu v dynamických systémech