Theses on a related topic (having the same keywords):

patient, kvalita zivota, quality of life, obezita, pacient, bariatricka chirurgie obesity, bariatric surgery

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Zvolánková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života nemocných po perkutánní koronární intervenci

302.
Žárská, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukační znalosti pacientů u totální náhrady kyčle

303.
Blažková, Linda
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Marketingová komunikace farmaceutických firem

304.
Boháčová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Zdravá výživa a její trendy

305.
Cmíralová, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Spolupráce všeobecných sester a rehabilitačních pracovníků v komplexní péči o pacienty s traumatickým poraněním

306.
Czudková, Bronislava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Sledování kvality života u nemocných po implantaci trvalého kardiostimulátoru a kardioverter-defibrilátoru

307.
Čepelíková, Karin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pojetí nemoci u pacientů s chronickým onemocněním srdce

308.
Červenková, Daniela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Marketing města Frýdek - Místek

309.
Drga, Dennis
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pohled muže v roli všeobecné sestry | Theses on a related topic

310.
Duchoňová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života u pacientů se schizofrenií

311.
Fajkusová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Obezita jako následek špatného stravování u dětí do patnácti let.

312.
Ferdiánová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost zdravotnických pracovníků o možnosti nákazy u pacienta s potenciální diagnózou tuberkulóza

313.
Frolová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Marketing města Ostravy

314.
Gavlasová, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Kvalita života obyvatel v malé obci

315.
Gryczová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Subjektivní pocity pacientů s podtlakovou terapií

316.
Helembaiová, Karolína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Narativní analýza života sportovců s tělesným postižením | Theses on a related topic

317.
Horváthová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů před a po elektrické kardioverzi | Theses on a related topic

318.
Chobolová, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost a postoje pubescentů k problematice obezity a její prevence na 2. stupni základních škol

319.
Jandová, Naděžda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Analýza znalostí dětí o stravovacích návycích

320.
Jiříková, Marta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Využití konceptu bazální stimulace v ošetřovatelské praxi na pracovištích intenzivní péče u dospělých

321.
Johnová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Dental hygiene / Dental hygiene
Bachelor's thesis defence: Spolupráce dentální hygienistky a parodontologa | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Spolupráce dentální hygienistky a parodontologa | Theses on a related topic

322.
Johnová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Agresivní pacient v ambulantní péči | Theses on a related topic

323.
Jochcová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Problematika financování hospicové péče v konkrétní organizaci

324.
Knybel, Dominik
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komplikace extrakorporální membránové oxygenace související s pacientem. | Theses on a related topic

325.
Kofroňová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Akutní lymfoblastická leukémie u dětí a její vliv na kvalitu života

326.
Kolářová, Drahuše
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Kvalita života seniorů ve vybraném domově pro seniory

327.
Kopecká, Simona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Život dětí s diabetem

328.
Kovaříková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Názory studentů středních zdravotnických škol na ageismus ve zdravotně sociálních zařízeních

329.
Kožíková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Riziko obezity u dětí

330.
Krumniklová, Nikola maiden name: Černíková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Lázeňský pacient v kontextu ošetřovatelské péče | Theses on a related topic

331.
Kubičíková, Patricie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Režimová opatření u pacientů s idiopatickými střevními záněty. | Theses on a related topic

332.
Kubienová, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Kvalita života seniorů v Karviné jako hodnota přesahující možnosti veřejné správy.

333.
Kubná, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katétrem v souvislosti s výskytem infekce | Theses on a related topic

334.
Kunová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Podíl Státního zdravotního ústavu na prevenci obezity u žáků 2. stupně základní školy

335.
Kuráňová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života u pacientů s transverzální míšní lézí | Theses on a related topic

336.
Ležáková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života pečujících osob o dialyzované pacienty | Theses on a related topic

337.
Lipková, Lenka maiden name: Effenbergerová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Kvalita života v paliativní péči o nemocné | Theses on a related topic

338.
Lučná, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života u alkoholově závislých klientů před a po ústavní léčbě | Theses on a related topic

339.
Lučná, Nela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Práva a povinnosti pacienta | Theses on a related topic

340.
Malchárková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci plic | Theses on a related topic

341.
Marczinková, Kristína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Aktuálny stav a výskum možností zvýšenia kvality života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb v okrese Bytča

342.
Martínková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Péče o periferní žilní vstupy

343.
Martynek, David
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Cestování s dialýzou | Theses on a related topic

344.
Mílková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence stranové změny v perioperační péči | Theses on a related topic

345.
Mokrá, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Moderní metody v léčbě chronických ran

346.
Novosadová, Veronika maiden name: Novosadová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Senioři a využívání informačních a komunikačních technologií | Theses on a related topic

347.
Nucová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Adaptace pacienta na nově diagnostikované onemocnění celiakie

348.
Ochotská, Magdaléna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vliv životního stylu na obezitu dětí

349.
Onderková, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Strategický plán Leader

350.
Orságová, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Srovnání vývoje ústavní péče v domovech pro seniory v České republice a na Slovensku | Theses on a related topic