Theses on a related topic (having the same keywords):

trestny cin, the police, protection, policie, extremismus, ochrana, extremism, prestupek, public order, felony, misdemeanor, policeman, law, zakon, verejny poradek, policista

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Lebeda, Matěj
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Činnost a právní postavení Policie České republiky

2.
Hřivnáčová, Blanka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Komparace činností Policie České republiky a Policejního sboru Slovenské republiky | Theses on a related topic

3.
Palyza, Petr
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Obecní policie, jako orgán v systému veřejné správy, její charakteristika a komparace s činností Policie České republiky | Theses on a related topic

4.
Třebešková, Miluše
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Postavení a úkoly Městské policie v komparaci s Policii ČR. | Theses on a related topic

5.
Adamczyk, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Protiprávní jednání spojené s problematikou bezdomovectví | Theses on a related topic

6.
Elešová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Přestupky proti veřejnému pořádku v oblasti Magistrátu města Havířova

7.
Kočí, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Řešení přestupků Policií České Republiky před 1. 7. 2017 a po 1. 7. 2017

8.
Koutná, Nikol
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Život na ulici a trestná činnost | Theses on a related topic

9.
Kratochvíl, Josef
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Nejzávažnější trestné činy v České republice | Theses on a related topic

10.
Kuděla, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Přestupky a přestupkové řízení vedené správním orgánem prvního stupně ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. | Theses on a related topic

11.
Kurtin, Jiří
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problematika prevence kriminality mládeže v aktivitách Policie ČR v letech 2000 až 2011 na Novojičínsku

12.
Macurová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Přestupkové právo v oblasti občanského soužití v oblasti Městského úřadu Třinec

13.
Seňko, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Postavení Policie České republiky při řešení přestupků | Theses on a related topic

14.
Týnová, Denisa maiden name: Týnová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Přestupky proti občanskému soužití | Theses on a related topic

15.
Valkounová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku fyzických osob

16.
Vašák, Svatopluk
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Výkon činnosti Městské policie Trutnov v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv ve vztahu ke smluvním obcím

17.
Zatloukal, Josef
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Srovnání právní úpravy ochrany spotřebitele v ČR a EU
Master's thesis defence: Právní úprava ochrany spotřebitele v České republice a Evropské unii

18.
Andrš, Aleš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Kriminalita mládeže v ČR s přihlédnutím k Trutnovsku od roku 2005 do roku 2010

19.
Andruščáková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Výkon státní správy územního samosprávného celku v oblasti občanských průkazů | Theses on a related topic

20.
Babinec, Rostislav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territoral Studies / Central European Studies
Bachelor's thesis defence: Environmentální politika v Moravskoslezském kraji

21.
Bartošová, Michaela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English in combination with another discipline, German in combination with another discipline

22.
Benešová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Perspektiva pobytových sociálních služeb pro seniory na území ČR | Theses on a related topic

23.
Bezděk, Jakub
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Systém vzdělávání příslušníků Policie ČR | Theses on a related topic

24.
Blaževičová, Iveta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Mzdové účetnictví v příspěvkové organizaci v Městské nemocnici v Odrách

25.
Bohuslávek, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Analýza činnosti městské policie v Táboře

26.
Bojková, Barbora
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Ochrana osobních údajů v praxi cestovní kanceláře Exim Tours

27.
Brichtová, Kamila
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Vliv protikuřáckého zákona na restaurační zařízení

28.
Březina, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Kriminalita v regionu Jičín

29.
Buchtová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Specifika zápisů narození na úseku matriky ve městě Trutnov | Theses on a related topic

30.
Cahlová, Michala
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Ochrana proti nečinnosti dle správního řádu v České republice

31.
Cieslarová, Nelly
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Veřejné zakázky v podmínkách obce po změně zákona o zadávání veřejných zakázek

32.
Cihlář, Jakub
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Svobodný přístup k informacím

33.
Czubaj, Vojtěch
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Obchodně právní politika akciové společnosti PLUS OIL, a. s.

34.
Čadek, Radim
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Bezpečnostní opatření při obnově rybníka Jordán ve městě Tábor

35.
Červenáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: GDPR - Obecné nařízení pro ochranu osobních údajů

36.
David, Lukáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Příčiny domácího násilí páchaného na ženách

37.
Dedera, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Policejní etika v praxi - se zvláštním zřetelem na problematiku využití přímého donucení

38.
Dlabola, Ondřej
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vzdělávací systém Policie České republiky, se zaměřením na její úkoly vůči občanům ve státě | Theses on a related topic

39.
Dlabola, Ondřej
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Vývoj kriminality v ČR a její sociální dopady | Theses on a related topic

40.
Dvořáček, Jiří
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Rozpočtové hospodaření obce - města Břeclavi

41.
Dworoková, Marcela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Kontrolní činnost při realizaci Individuálního projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

42.
Foldynová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Implementace GDPR ve vybraných středních školách v okrese Bruntál

43.
Grézlová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vývoj správního trestání na českém území | Theses on a related topic

44.
Gryc, Jakub
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Nasazení Speciální pořádkové jednotky Policie České republiky při bezpečnostních opatřeních | Theses on a related topic

45.
Guziur, Daniel
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Master's thesis defence: Právní aspekty sociálních sítí

46.
Havlíček, Jakub
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Aplikace zákona na ochranu republiky na Hlučínsku v letech 1933-1938.

47.
Herčík, Lukáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku {--} města Orlové

48.
Hluchá, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Pravicový extremismus a příslušníci Policie České republiky

49.
Horyna, Miroslav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Kriminalita v okrese Jičín

50.
Chlopčík, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Služební poměr policisty Policie České republiky - práva a povinnosti | Theses on a related topic