Theses on a related topic (having the same keywords):

public administration, civil servant, lifelong learning, celozivotni vzdelavani, vzdelavani statnich zamestnancu, verejna sprava, civil service, education of the civil servants, statni sprava, state administration, statni zamestnanec, statni sluzba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Horklová, Iva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Herzbergrova dvoufaktorová teorie a její využití ve veřejné správě | Theses on a related topic Display description

302.
Hráčková, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodářská kriminalita

303.
Hrnčiříková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Hodnocení spolupráce mikroregionu Luhačovské Zálesí se soukromou sférou

304.
Hroníková, Ludmila
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Strategie zavádění přístupu CRM ve vybrané firmě
Master's thesis defence: Strategie zavádění CRM ve vybrané firmě

305.
Hruška, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Přístup veřejné správy pro řešení problémů polské národnostní menšiny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Přístup veřejné správy pro řešení problémů polské národnostní menšiny | Theses on a related topic

306.
Humpulová, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Činnost odboru sociálního města Krnova

307.
Hýblová, Monika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Správní řízení na Středním odborném učilišti zemědělském, příspěvkové organizaci obce Loštice

308.
Chrudina, Jakub
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Role starostů v obcích do 2000 obyvatel | Theses on a related topic

309.
Janásová, Dagmar
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Adult Education Focusing on Teachers' Interest in Foreign Language Learning

310.
Jančíková, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Fungování e-Governmentu ve veřejné správě vybraných zemí Evropské unie | Theses on a related topic

311.
Javorská, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti vzdělávání seniorů v Ostravě-Porubě

312.
Jeřábková, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Místní poplatky Územně samosprávných celků

313.
Káňová, Anna-Marie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření města Zlaté Hory v kontextu pandemie Covid-19 | Theses on a related topic

314.
Kmentová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Úloha obcí při svozu a ukládání komunálního odpadu

315.
Koblicová, Lucie maiden name: Koblicová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Praxe při uplatňování obecně závazných vyhlášek v obci Lenora | Theses on a related topic

316.
Kocumová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Možnosti celoživotního vzdělávání seniorů v oblasti informačních technologií

317.
Kotásková, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informační management ve veřejné správě - město Krnov: vybraná témata.

318.
Koudelná, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Návrh vzdělávacího projektu pro výchovné poradce, zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů na základní škole

319.
Kramná, Erika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Odpisová politika obcí Moravskoslezského kraje

320.
Kretková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Financování škol a školských zařízení v působnosti obce Frýdlant nad Ostravicí

321.
Krkošková, Šárka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Procesní řízení na úseku občanských průkazů městského obvodu Radvanice a Bartovice

322.
Krná, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territoral Studies / Central European Studies
Bachelor's thesis defence: Vývoj geografického informačního systému

323.
Kroužková, Monika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Analýza profilu občana lázeňského místa Karlovy Vary

324.
Kubiszová, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Pracovněprávní postavení úředníků a ostatních zaměstnanců územně samosprávných celků

325.
Kučerová, Monika maiden name: Dudová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Využívání moderních technologií v obci Bolatice pro zkvalitnění veřejných služeb | Theses on a related topic

326.
Kučerová, Sylva
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Projekt eGovernment, rozvoj a jeho uplatnění v České republice. Datové schránky.

327.
Kuchařová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Systém veřejné správy v České republice se zaměřením na obec Mošnov

328.
Kurniková, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Odvolací řízení na Úřadu práce v Karviné

329.
Kúřilová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Korupce a protikorupční opatření ve veřejné správě se zaměřením na základní úroveň samosprávy | Theses on a related topic

330.
Kvapil, Miroslav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Financování školních sportovních klubů v Opavě

331.
Lexová, Simona
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Česká pošta, s.p. a veřejná správa

332.
Málek, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Komparace vývoje nezaměstnanosti u vybraných správních obvodů okresu Šumperk

333.
Malinová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Datové schránky ve veřejné správě

334.
Maršálková, Karin
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Kurzy informačního vzdělání a informační gramotnosti v České republice

335.
Mičulková, Lea
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

336.
Mikešová, Hana maiden name: Mokrošová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Vliv velikosti obce na rozsah poskytovaných veřejných služeb | Theses on a related topic

337.
Mohylová, Monika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Celoživotní vzdělávání pracovníků Úřadu práce v Karviné

338.
Molota, David
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Postavení obvodního oddělení v systému Policie České republiky

339.
Nemčoková, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Aplikace principů komunitního vzdělávání ve veřejných knihovnách komunitního typu

340.
Němečková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Motivace dospělých k celoživotnímu vzdělávání

341.
Nitka, Radek
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Úloha statutárních měst při financování veřejných služeb | Theses on a related topic

342.
Novotná, Veronika maiden name: Novotná
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Jazykové kompetence pracovníků v cestovním ruchu

343.
Obluková, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Elektronické služby ve vybraných městech Moravskoslezského kraje | Theses on a related topic

344.
Orel, Robert
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Analýza nemocničního informačního systému

345.
Oslizloková, Markéta maiden name: Svačinová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Digitalizace veřejné a státní správy v okrese Karviná | Theses on a related topic

346.
Pargačová, Jitka maiden name: Kučavíková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Analýza hospodaření obce Slezské Rudoltice v letech 2017 - 2020 | Theses on a related topic

347.
Pavlisková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Možnosti vzdělávání dospělých ve městě Krnov

348.
Pavlisková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Vzdělávání seniorů jako jeden z faktorů aktivního stárnutí

349.
Pawerová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Role veřejné správy při řešení problémů spojených s existencí brownfieldů | Theses on a related topic

350.
Pětová, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Ochrana osobních údajů ve veřejné správě po účinnosti nařízení GDPR | Theses on a related topic