Theses on a related topic (having the same keywords):

public administration, civil servant, lifelong learning, celozivotni vzdelavani, vzdelavani statnich zamestnancu, verejna sprava, civil service, education of the civil servants, statni sprava, state administration, statni zamestnanec, statni sluzba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Ertlová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Postavení veřejné správy a její vývoj v České republice v komparaci s vybranou zemí | Theses on a related topic Display description

302.
Exner, Radek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Přístup úředníků státní správy a samosprávy k osobám bez domova v Ostravě Porubě | Theses on a related topic

303.
Gilová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Systém celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

304.
Giňová, Marcela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Veřejné knihovny a celoživotního vzdělávání

305.
Glac, Tereza maiden name: Olbrichová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Systém vzdělávání úředníků územních samosprávných celků | Theses on a related topic

306.
Grydilová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Diskriminace a její dopady ve veřejné správě (podoby diskriminace, opatření zamezující diskriminaci, možné příklady z praxe aj.)

307.
Grzonková, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejná správa a její možnosti v procesu regenerace nevyužitých objektů | Theses on a related topic

308.
Hlawiczková, Miroslava
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Klíčové kompetence na trhu práce

309.
Holubářová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Zadávání veřejných zakázek ve veřejné správě

310.
Horklová, Iva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Herzbergrova dvoufaktorová teorie a její využití ve veřejné správě | Theses on a related topic

311.
Hráčková, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodářská kriminalita

312.
Hrnčiříková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Hodnocení spolupráce mikroregionu Luhačovské Zálesí se soukromou sférou

313.
Hroníková, Ludmila
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Strategie zavádění přístupu CRM ve vybrané firmě
Master's thesis defence: Strategie zavádění CRM ve vybrané firmě

314.
Hruška, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Přístup veřejné správy pro řešení problémů polské národnostní menšiny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Přístup veřejné správy pro řešení problémů polské národnostní menšiny | Theses on a related topic

315.
Humpulová, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Činnost odboru sociálního města Krnova

316.
Hýblová, Monika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Správní řízení na Středním odborném učilišti zemědělském, příspěvkové organizaci obce Loštice

317.
Chrudina, Jakub
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Role starostů v obcích do 2000 obyvatel | Theses on a related topic

318.
Janásová, Dagmar
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Adult Education Focusing on Teachers' Interest in Foreign Language Learning

319.
Jančíková, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Fungování e-Governmentu ve veřejné správě vybraných zemí Evropské unie | Theses on a related topic

320.
Javorská, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti vzdělávání seniorů v Ostravě-Porubě

321.
Jeřábková, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Místní poplatky Územně samosprávných celků

322.
Kanisová, Viktória
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Postavení institucí veřejné správy při řešení problematiky spojené s existencí brownfieldů

323.
Káňová, Anna-Marie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření města Zlaté Hory v kontextu pandemie Covid-19 | Theses on a related topic

324.
Kmentová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Úloha obcí při svozu a ukládání komunálního odpadu

325.
Koblicová, Lucie maiden name: Koblicová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Praxe při uplatňování obecně závazných vyhlášek v obci Lenora | Theses on a related topic

326.
Kocumová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Možnosti celoživotního vzdělávání seniorů v oblasti informačních technologií

327.
Kotásková, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informační management ve veřejné správě - město Krnov: vybraná témata.

328.
Koudelná, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Návrh vzdělávacího projektu pro výchovné poradce, zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů na základní škole

329.
Kramná, Erika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Odpisová politika obcí Moravskoslezského kraje

330.
Kretková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Financování škol a školských zařízení v působnosti obce Frýdlant nad Ostravicí

331.
Krkošková, Šárka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Procesní řízení na úseku občanských průkazů městského obvodu Radvanice a Bartovice

332.
Krná, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territoral Studies / Central European Studies
Bachelor's thesis defence: Vývoj geografického informačního systému

333.
Kroužková, Monika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Analýza profilu občana lázeňského místa Karlovy Vary

334.
Kubiszová, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Pracovněprávní postavení úředníků a ostatních zaměstnanců územně samosprávných celků

335.
Kučerová, Monika maiden name: Dudová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Využívání moderních technologií v obci Bolatice pro zkvalitnění veřejných služeb | Theses on a related topic

336.
Kučerová, Sylva
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Projekt eGovernment, rozvoj a jeho uplatnění v České republice. Datové schránky.

337.
Kuchařová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Systém veřejné správy v České republice se zaměřením na obec Mošnov

338.
Kurniková, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Odvolací řízení na Úřadu práce v Karviné

339.
Kúřilová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Korupce a protikorupční opatření ve veřejné správě se zaměřením na základní úroveň samosprávy | Theses on a related topic

340.
Kvapil, Miroslav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Financování školních sportovních klubů v Opavě

341.
Lexová, Simona
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Česká pošta, s.p. a veřejná správa

342.
Maislová, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro rozvoj veřejné správy

343.
Málek, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Komparace vývoje nezaměstnanosti u vybraných správních obvodů okresu Šumperk

344.
Malinová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Datové schránky ve veřejné správě

345.
Maršálková, Karin
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Kurzy informačního vzdělání a informační gramotnosti v České republice

346.
Mičulková, Lea
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

347.
Mikešová, Hana maiden name: Mokrošová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Vliv velikosti obce na rozsah poskytovaných veřejných služeb | Theses on a related topic

348.
Mohylová, Monika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Celoživotní vzdělávání pracovníků Úřadu práce v Karviné

349.
Molota, David
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Postavení obvodního oddělení v systému Policie České republiky

350.
Nemčoková, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Aplikace principů komunitního vzdělávání ve veřejných knihovnách komunitního typu