Theses on a related topic (having the same keywords):

public administration, prispevkova organizace, financovani skolstvi, education financing, verejna sprava, public-benefit corporation, verejny rozpocet, public budget

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Josieková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance
Bachelor's thesis defence: Hospodaření příspěvkových organizací obce Dolní Lutyně

302.
Jurečková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Financování příspěvkové organizace, Domov Bílá Opava

303.
Juroková, Iveta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření příspěvkových organizací krajů

304.
Kaczorová, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Rozbor hospodaření dopravní obsluhy ve vybrané příspěvkové organizaci Sociální služby města Orlová

305.
Kadulová, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Komparace financování vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle právní formy poskytovatele | Theses on a related topic

306.
Kaňoková, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Daň z přidané hodnoty v příspěvkové organizaci | Theses on a related topic

307.
Káňová, Anna-Marie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření města Zlaté Hory v kontextu pandemie Covid-19 | Theses on a related topic

308.
Kašpárková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Financování příspěvkové organizace v oblasti školství

309.
Kmentová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Úloha obcí při svozu a ukládání komunálního odpadu

310.
Knappová, Soňa
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Působnost příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná

311.
Knoppová, Marcela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby

312.
Koblicová, Lucie maiden name: Koblicová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Praxe při uplatňování obecně závazných vyhlášek v obci Lenora | Theses on a related topic

313.
Koblovská, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services, Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Analýza hospodářské činnosti příspěvkové organizace

314.
Konczynová, Angelika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření Domova pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace

315.
Konczynová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Činnost příspěvkové organizace Středisko volného času Méďa, Krnov

316.
Kopáčková, Žaneta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření Regionální knihovny Karviná, příspěvkové organizace

317.
Koralová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance, Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Postavení příspěvkových organizací územního samosprávného celku

318.
Kordecký, Richard
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Činnost Úřadu práce České republiky při výkonu státní správy

319.
Koreczká, Denisa
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Systém odměňování a zaměstnaneckých benefitů v příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec

320.
Kosičková, Marie maiden name: Vlčková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření Dětského domova Přerov | Theses on a related topic

321.
Kotásková, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informační management ve veřejné správě - město Krnov: vybraná témata.

322.
Kotková, Adriana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Financování nestátní neziskové organizace poskytující pečovatelskou službu

323.
Kovalová, Anna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza v podmínkách příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb

324.
Kramná, Erika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Principy hospodaření příspěvkové organizace

325.
Kramná, Erika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Odpisová politika obcí Moravskoslezského kraje

326.
Kresáčová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Středisko volného času Juventus Karviná a jeho hospodaření | Theses on a related topic

327.
Kriegelová, Nela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Financování a hospodaření příspěvkové organizace ve školství | Theses on a related topic

328.
Kroužková, Monika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Analýza profilu občana lázeňského místa Karlovy Vary

329.
Kubiszová, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Pracovněprávní postavení úředníků a ostatních zaměstnanců územně samosprávných celků

330.
Kučerová, Monika maiden name: Dudová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Využívání moderních technologií v obci Bolatice pro zkvalitnění veřejných služeb | Theses on a related topic

331.
Kučerová, Sylva
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Projekt eGovernment, rozvoj a jeho uplatnění v České republice. Datové schránky.

332.
Kufová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Etické kodexy na úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji | Theses on a related topic

333.
Kuchařová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Systém veřejné správy v České republice se zaměřením na obec Mošnov

334.
Kurniková, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Odvolací řízení na Úřadu práce v Karviné

335.
Kúřilová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Korupce a protikorupční opatření ve veřejné správě se zaměřením na základní úroveň samosprávy | Theses on a related topic

336.
Kvapil, Miroslav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Financování školních sportovních klubů v Opavě

337.
Lexová, Simona
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Česká pošta, s.p. a veřejná správa

338.
Malinová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Datové schránky ve veřejné správě

339.
Martiníková, Ivana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Corporate Finance)
Bachelor's thesis defence: Rozbor hospodaření vybrané příspěvkové organizace

340.
Martiníková, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách ve vybrané příspěvkové organizaci | Theses on a related topic

341.
Matyščáková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Možnosti financování příspěvkové organizace

342.
Melichaříková, Anna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Rozbor hospodaření zdravotnické dopravní služby

343.
Mendroková, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Marketingový mix příspěvkové organizace STARS

344.
Mičulková, Lea
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

345.
Michalička, Petr
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Metodika inventarizace Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace

346.
Mikešová, Hana maiden name: Mokrošová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Vliv velikosti obce na rozsah poskytovaných veřejných služeb | Theses on a related topic

347.
Mlčochová, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Správní úřady a jejich vztah k podnikateli v oboru hotelnictví

348.
Monczková, Táňa
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Postavení Městského domu kultury v Karviné a jeho úloha v kulturních aktivitách občanů

349.
Mořkovský, Tomáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy | Theses on a related topic

350.
Neudertová, Ivana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Zdroje financování vybrané příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem