Theses on a related topic (having the same keywords):

priciny zaskolactvi, poradenstvi, intervencni programy., attendance, lesson, institution, legislation, instituce, legislativa, neomluvena absence, truancy, zaskolactvi, zaci, pupils, dochazka, causes of truancy, elementary school, unexcused absence, counseling, intervention programs., zakladni skola, vyucovaci hodina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Jakschová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Výkon práce sociálních pracovníků OSPOD na úrovni obce s rozšířenou působností | Theses on a related topic Display description

52.
Jančová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Legislativní a etické aspekty reklamy v podmínkách České republiky

53.
Janečková, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty základních a středních škol v Olomouckém kraji

54.
Jarošová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Výchova dítěte v náhradní rodinné péči

55.
Jeníková, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence záškoláctví na 2. stupni základní školy

56.
Kajánková, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Analýza využitia biopotravín v reštaurácii hotela Bystrina v Demänovskej Doline

57.
Kalousková, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika školního metodika prevence na základních školách

58.
Kalousková, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Výskyt rizikového chování u žáku 2. stupně základních škol

59.
Kašpárková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Financování příspěvkové organizace v oblasti školství

60.
Kavanová, Helena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Meziknihovní výpůjční služby v čase

61.
Kišková, Radka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Vliv reklamy na seniory

62.
Kochanová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Environmental Monitoring
Bachelor's thesis defence: Měření hluku na pracovištích průmyslového podniku a aktualizace hlukové mapy.

63.
Kopřivová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Město Jaroměř, komparace územního rozvoje města v letech 1998 až 2010 ve vazbě k územním plánům

64.
Kopťák, Jakub
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Systém technické kontroly vozidel v České republice

65.
Korduliaková, Terezie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Dospívající a zdravý životní styl | Theses on a related topic

66.
Koudelná, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Průzkum sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na Základní škole v Oslavanech

67.
Koudelná, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Návrh vzdělávacího projektu pro výchovné poradce, zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů na základní škole

68.
Koudelová, Žaneta
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Možnosti komerčního využití internetu v oblasti e-publikování

69.
Kovář, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / Public Politics and Public Administration in the Central Europe
Master's thesis defence: Uplatnění absolventů veřejných vysokých škol v institucích územních samospráv České republiky a Slovenské republiky.

70.
Krawczyková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Povědomí studentů Střední průmyslové školy na postavení a potřeby tělesně postižených osob v majoritní společnosti

71.
Krňavková, Michaela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Analýza profilu obyvatele lázeňského místa Luhačovice

72.
Krupová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Obsah sociální práce na základní škole jako jeden z výstupu projektu Sociální pracovník ve škole | Theses on a related topic

73.
Krzystková, Jitka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Business)
Master's thesis defence: Motivace zaměstnanců

74.
Kubošová, Zdeňka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance
Bachelor's thesis defence: Srovnání nabídek hypotečních úvěrů pěti vybraných hypotečních bank

75.
Kučerová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Sociálně patologické jevy ve středním školství

76.
Kučová, Eva
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Applied Mathematics in Risk Management
Bachelor's thesis defence: Systém zabezpečení vybraných objektů Magistrátu města Opavy

77.
Kůdela, Miroslav
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Using Interactive Whiteboards in English Language Teaching at Elementary Schools

78.
Kuchařová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Systém veřejné správy v České republice se zaměřením na obec Mošnov

79.
Kupková, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní, daňové a legislativní aspekty zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných

80.
Kvapil, Miroslav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Financování školních sportovních klubů v Opavě

81.
Lagutinová, Vladimíra maiden name: Visingerová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Principy poskytování sociálních pobytových služeb domovů pro seniory před účinností zákona o sociálních službách a dnes

82.
Leová, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Integration
Bachelor's thesis defence: Vývoj NAFTA ve světové ekonomice

83.
Lhoťanová, Romana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence záškoláctví dětí ze sociálně vyloučené lokality z pohledu školy

84.
Lindovská, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Využití volnočasových aktivit ke zlepšení třídního klimatu na 2. stupni základní školy

85.
Lipus, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Možnosti rozvoje obce Dolní Lomná

86.
Lisztwanová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Výskyt sociálně patologických jevů u žáků na II. stupni základních škol v Krnově

87.
Lněničková, Marika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Význam asistenčního psa v životě handicapovaného dítěte | Theses on a related topic

88.
Lysková, Simona maiden name: Kaletová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Organizace práce rodinných konzultantů Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě

89.
Mičková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Školní poradenské pracoviště v prostředí druhého stupně základní školy

90.
Michalíková, Lucie maiden name: Bolcarová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Posouzení účinnosti změn zákona o pomoci v hmotné nouzi z roku 2017 ve městě Karviná | Theses on a related topic

91.
Mikulová, Pavla
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Cultural History
Bachelor's thesis defence: Obnova a rozvoj Slezského zemského muzea v Opavě po 2. světové válce

92.
Mináriková, Katarína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Finanční, účetní, daňová, legislativní, sociální a společenská náročnost péče o osoby postižené autismem

93.
Monczková, Beata
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Průvodcovská činnost - trendy, změny v legislativě a jejich uplatnění

94.
Moravcová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Informační a komunikační technologie v neziskových organizacích

95.
Náhlíková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Sociální pracovníci v poradenských zařízeních

96.
Novák, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Postoj žáků devátých ročníků základní školy ke snížení hranice trestní odpovědnosti v České republice

97.
Nováková, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Historie malých škol zřizovaných městem Červený Kostelec | Theses on a related topic

98.
Nováková, Romana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Aktivity na podporu dětského čtenářství v Městské knihovně ve Vítkově

99.
Ondráčková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Pedagogické aspekty výchovy v kontextu náhradní rodinné péče

100.
Ondrášiková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Zájem o semináře pořádané Akademickou poradnou na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné