Theses on a related topic (having the same keywords):

priciny zaskolactvi, poradenstvi, intervencni programy., attendance, lesson, institution, legislation, instituce, legislativa, neomluvena absence, truancy, zaskolactvi, zaci, pupils, dochazka, causes of truancy, elementary school, unexcused absence, counseling, intervention programs., zakladni skola, vyucovaci hodina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Kremserová, Linda
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Legislativa v oblasti hygienických norem

202.
Kusáková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Analýza faktorů ovlivňujících návštěvnost ve vinárenských zařízeních

203.
Lasáková, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Osobnost jedince žijícího v ústavní výchově

204.
Lasotová, Henrieta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Accounting
Bachelor's thesis defence: Zhodnocení vývoje úrokových sazeb a hypotéčního trhu | Theses on a related topic

205.
Lehnerová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Návrh marketingové strategie základní školy

206.
Linartová, Dana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Trestná činnost páchaná na dětech

207.
Lípová, Aneta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Využívání finančních prostředků z fondů Evropské unie ve školství

208.
Lizáková, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Stížnosti ve veřejné správě | Theses on a related topic

209.
Ludkewicz, Marek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vnímání bezpečnosti žáky druhého stupně základních škol v lokalitě města Opavy | Theses on a related topic

210.
Lukášková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Sociální začleňování osob po výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

211.
Lukešová, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Analýza spokojenosti zákazníků penzionu " U Kryštofa"

212.
Maroszová, Olga
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Analýza meziknihovní výpůjční služby v knihovně Třinec s přihlédnutím na službu Získej | Theses on a related topic

213.
Masarovičová, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Rozbor HACCP v penzionu Stříbrný Vítr

214.
Matějíčková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Integrace žáků se specifickými poruchami učení v běžných základních školách

215.
Matějka, Josef
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Boj proti pravicovému extremismu v ČR

216.
Matyščáková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Možnosti financování příspěvkové organizace

217.
Melecká, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Banking
Bachelor's thesis defence: Srovnání celkových nákladů kontokorentního úvěru a úvěru z kreditní karty | Theses on a related topic

218.
Menčík, Petr
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: ICT vzdělávání v ZŠ a MŠ Domamil

219.
Mikesková, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Analýza návštěvnosti Wellness centra Bruntál

220.
Miklósyová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí páchané na ženách

221.
Mikulová, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Analýza návštěvnosti Bečova nad Teplou s ohledem na umístění světového unikátu

222.
Mitášová, Jitka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Rozšíření stávajícího jídelního lístku o nová atraktivvní jídla splňující náročné požadavky zdravé výživy

223.
Mítová, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Metodika besed pro žáky na prvním stupni základních škol.

224.
Mužíková, Magdalena
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Applied Mathematics in Risk Management
Bachelor's thesis defence: Porovnání přístupu výuky preventivně výchovné činnosti na 2. stupních základních škol. | Theses on a related topic

225.
Nazirov, Jaroslav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Drogy a trestná činnost v okrese Jičín | Theses on a related topic

226.
Nedvěd, Karel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Aplikace zákona o opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny na základních školách v Královehradeckém kraji | Theses on a related topic

227.
Nejezchlebová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí a jeho oběti

228.
Niklová, Natálie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Učitel jako oběť šikany | Theses on a related topic

229.
Nováková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Rozvoj lázeňství v Maďarsku

230.
Ogieglová, Lenka maiden name: Nováková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Problematika účetnictví společenství vlastníků

231.
Opluštilová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Daňové zatížení zaměstnanců v kontextu minimální mzdy

232.
Pavelek, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Postavení národnostních menšin v Moravskoslezském kraji

233.
Pavlíková, Marianna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: MARKETINGOVÝ VÝSKUM A ANALÝZA NÁVŠTEVNOSTI ETNOGRAFICKÉHO MÚZEA V MARTINE

234.
Peterková, Bára
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Filmový turismus v Moravskoslezském kraji

235.
Petrič, Jan maiden name: Petrič
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Povědomí o kyberšikaně a její prevence u žáků druhého stupně základní školy | Theses on a related topic

236.
Piterková, Pavla
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English in combination with another discipline, German in combination with another discipline
Bachelor's thesis defence: Teaching of English in Malta and in the Czech Republic

237.
Podraská, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Školní obědy zdarma jako forma pomoci rodinám | Theses on a related topic

238.
Pokorná, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Pomocný analytický přehled - nový způsob vykazování účetnictví

239.
Polnar, Stanislav
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / History with the focus on Czech and Czechoslovak history
Doctoral thesis defence: Státní bezpečnost, kulturní politika a legislativa v letech 1948 až 1989

240.
Prusek, Dalibor
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dopravní výchova na základní škole a její úloha v rámci primární prevence

241.
Rajdusová, Jitřenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Učitelství pro střední školy / Secondary School Teacher Training in English, Secondary school teacher training in general subjects with specialization in Czech, Secondary school teacher training in general subjects with specialization in Czech, Teacher Training - shared framework for language specializations
Master's thesis defence: The Current Level of Speaking Skills of Students at the Age of 14 - 15 in Czech Schools

242.
Rajská, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Zvýšení návštěvnosti kulturní akce

243.
Re, Matěj
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: The English Language Acquisition at Language Schools in Sumperk Region

244.
Ruprechtová, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele v EU

245.
Schreiberová, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení příruček, metodických pokynů, vyhlášek a doporučení pro školní knihovny od počátku minulého století až po současnost

246.
Skotnicová, Ludmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Úřad práce ve Frýdku-Místku a jeho role při realizací rekvalifikací

247.
Slíva, David
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Správní dozor nad sázkami, loteriemi a hazardními hrami v České republice | Theses on a related topic

248.
Slouková, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Marketingový výzkum a analýza návštěvnosti zámku ve Slavkově u Brna

249.
Spáčilová, Aneta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Stravovací zvyklosti žáků mateřských a základních škol na Karvinsku

250.
Stonišová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Vybrané aktivity pomáhající řešit obtížný přístup k zaměstnání pro národnostní menšiny v Olomouckém kraji jako jeden z výstupů projektu Pracovní podpora- cesta k úspěchu | Theses on a related topic