Theses on a related topic (having the same keywords):

priciny zaskolactvi, poradenstvi, intervencni programy., attendance, lesson, institution, legislation, instituce, legislativa, neomluvena absence, truancy, zaskolactvi, zaci, pupils, dochazka, causes of truancy, elementary school, unexcused absence, counseling, intervention programs., zakladni skola, vyucovaci hodina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Sudíková, Leona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vývoj rodičovské dovolené v období od roku 2000 do 2016

252.
Sýkorová, Blanka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Srovnání hodnotové orientace žáků 3. a 4. tříd s orientací žáků 8. a 9. tříd vybrané základní školy

253.
Sýkorová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Analýza hospodaření Základní školy a mateřské školy Bohuslavice, příspěvkové organizace, Opavská 222, Bohuslavice | Theses on a related topic

254.
Szturcová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vnímané klady a rizika začlenění dětí s Aspergerovým syndromem v běžné třídě z pohledu jejich matek

255.
Šatánková, Marcela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Činnost Živnostenského úřadu v Hranicích

256.
Šlemrová, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Marketingový výzkum a analýza návštěvnosti Městského muzea ve Skutči

257.
Špunarová, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Kulturní dění Novojičínska a jeho využití v cestovním ruchu

258.
Štefankovičová, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Činnost vybrané příspěvkové organizace statutárního města Karviné

259.
Štrbáková, Sandra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Porovnanie právnej úpravy obchodného registra v Českej republike a na Slovensku

260.
Šujanská, Marie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Návrh projektu "Mladí mladým" v souvislosti s vyhodnocením projektu Tvá budoucnost

261.
Tichý, Ondřej
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Poradenská podpora vojáků ohrožených PTSD po absolvování bojové mise

262.
Třískala, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Realizace a organizace primární prevence na vybrané základní škole

263.
Tumová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Diskriminace v pracovněprávních vztazích

264.
Turková, Romana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Dozor nad normotvorbou územně samosprávných celků

265.
Turoňová, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Normotvorba územních samosprávných celků

266.
Uhírková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Vývoj vyšších územně samosprávných celků od roku 1948 na území České republiky

267.
Uvíra, Tomáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Návrh sjednocení vybraných částí informačního systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

268.
Valachová, Sylva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Analýza účetního systému účetní jednotky (podnikatelského, nepodnikatelského subjektu)

269.
Vargová, Daniela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Integration
Master's thesis defence: Krize eurozóny a možnosti jejího řešení

270.
Velartová, Vanessa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Očekávání pracovníka a diskriminace podle pohlaví | Theses on a related topic

271.
Vítečková, Johana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Logopedické obtíže dětí před zahájením povinné školní docházky | Theses on a related topic

272.
Voglová, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Jednoduché účetnictví v podmínkách České a Slovenské republiky

273.
Vojáčková, Nikol
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence fyzicky a psychicky týraného dítěte

274.
Volná, Nikola
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Dějiny knihoven vybraných středních škol ve Frýdku-Místku

275.
Vontorová, Milada
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Komparace jednoduchého účetnictví v České republice a Slovenské republice

276.
Votroubková, Vlasta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Výzkum návštěvnosti Východočeského muzea v Pardubicích

277.
Votroubková, Vlasta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Analýza systému certifikace účetní profese v České republice

278.
Wawrzyczková, Adéla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Veřejná kontrola výkonu soudnictví Nejvyššího správního soudu

279.
Wolfová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Hospodaření příspěvkové organizace zřízené Magistrátem města Frýdku - Místku

280.
Zábranská, Laura
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovny na základních školách v Moravské Ostravě

281.
Žitňanová, Lucia
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Působnost Úřadu práce při přiznávání pojistných a nepojistných dávek sociálního zabezpečení | Theses on a related topic