Theses on a related topic (having the same keywords):

ucetnictvi, prispevkove organizace, pomocny analyticky prehled, knihovna, zrizovatel.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Foltisová, Anna
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Library Science / Public community type libraries
Master's thesis defence: Čtenářství žáků 2. stupně ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné v období pandemie COVID-19 | Theses on a related topic Display description

52.
Foltýnová, Zuzana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Veřejné knihovny a podpora čtenářství občanů se sluchovým postižením

53.
Foltýnová, Zuzana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Podpora čtenářství občanů se sluchovým a zrakovým postižením ve veřejných knihovnách

54.
Fusková, Zdeňka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Kvalita služeb městské knihovny v Ostravě

55.
Gabryšová, Monika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Účetní výkaznictví podnikatelského a neziskového sektoru

56.
Gebauerová, Markéta
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Domácí knihovna

57.
Giemzová, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod fyzické osoby z daňové evidence podnikatele na vedení účetnictví

58.
Goldová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Význam mezinárodních profesních institucí

59.
Górecká, Karin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Marketing neziskových subjektů v kontextu specifik financování, zdaňování a účetnictví neziskových organizací

60.
Haizerová, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Srovnání vedení účetní agendy podnikatelského a nepodnikatelského subjektu

61.
Hajduková, Aneta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní, daňové a legislativní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním

62.
Hájková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Management dětského oddělení Knihovny Petra Bezruče v Opavě

63.
Haniková, Taťana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Historie, současnost a perspektivy knihovny v Moravském Berouně

64.
Harvanová, Renata
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Digitalizace účetnictví | Theses on a related topic

65.
Hasalová, Magdalena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Co by vás vrátilo do knihoven: proč mládež knihovny (ne)využívá?

66.
Havránková, Pavlína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Zelené úřadování v knihovnách v souvislosti s používáním výpočetní techniky

67.
Havránková, Pavlína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Zelené úřadování a knihovny: environmentálně příznivý provoz knihoven

68.
Havrlantová, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Rozdíly mezi vedením účetnictví u podnikatelských a neziskových subjektů

69.
Heczková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Řízení nákladů ve zdravotnickém zařízení

70.
Helisová, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní a daňová analýza přechodu z daňové evidence na účetnictví

71.
Hendrychová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Legislativní prostředí podnikajících fyzických osob v České a Slovenské republice

72.
Hesounová, Tereza
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Poslání Alexandrijské knihovny - vize kontra skutečnost

73.
Hnátová, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Činnost Statutárního města Havířov na úseku cestovního ruchu

74.
Holmanová, Pavla
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Přerod knihovny na komunitní centrum

75.
Holoubková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Srovnání daňové evidence a účetnictví ve firmě Holoubek

76.
Horák, Tomáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na účetnictví

77.
Horáková, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod fyzické osoby z daňové evidence na vedení účetnictví

78.
Horčičáková, Alexandra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Analýza přechodu firmy z vedení daňové evidence na vedení účetnictví

79.
Hrdličková, Eva
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Optimalizace spolupráce městských informačních center a veřejných knihoven

80.
Hrobařová, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Specifika vedení účetnictví v příspěvkových organizacích

81.
Hutáková, Ivana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Specifika tvorby, čerpání a účtování fondů v příspěvkové organizaci

82.
Chojka, David
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Vedení účetnictví společnosti ZYX s.r.o.

83.
Chovančáková, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví v podmínkách podnikatelského subjektu Zdeněk Mihál

84.
Chromcová, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Britská rada a její Britské centrum Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci

85.
Iglár, Robin
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovny a knihovní služby v době epidemie koronaviru | Theses on a related topic

86.
Illíková, Denisa
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Litevské knihovnictví se zaměřením na akademickou knihovnu technické univerzity Gediminas ve Vilniusu

87.
Jašková, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Městská knihovna v Chemnitz - vyhodnocení osmiletého provozu v nové budově

88.
Jemelková, Edita
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Knihovna Olomouckého arcibiskupství - historie a současnost

89.
Jílková, Jitka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Oddělení služeb čtenářům, půjčovna pro mládež v Městské knihovně Šumperk

90.
Jiříčková, Marcela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Rozbor hospodaření výdělečné a nevýdělečné organizace

91.
Juchelková, Romana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Farní knihovny v ostravsko-opavské diecézi

92.
Jurková, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření vybrané příspěvkové organizace

93.
Juřenová, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix tanečního klubu To Be Continued v Orlové

94.
Kaletová, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Metodika práce s regionálním fondem ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

95.
Kaňoková, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Sloučení příspěvkových organizací a jeho dopady na účetnictví a hospodaření | Theses on a related topic

96.
Karabášová, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovna evangelického kolegia v Prešově

97.
Karkanová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Harmonizace účetnictví malých a středních podniků

98.
Kasperová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Veřejné knihovny na Trutnovsku v letech 1990 až 2010

99.
Kawuloková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Účetní a daňové aspekty související s volbou pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu a úvěrem

100.
Kelemenová, Klára
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Marketingové trendy v knihovnictví