Theses on a related topic (having the same keywords):

vykaz zisku a ztrat, vypocet dane, ucetnictvi, dane, rezervy, kursove rozdily, pohledavky, mzdy, dlouhodoby majetek, prechod, zavazky, danova evidence, rozvaha, vyhodnoceni, sazby, odpisy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Byrtusová, Kristýna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod podnikatele René Galáska z daňové evidence na vedení účetnictví

2.
Horák, Tomáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na účetnictví

3.
Moščáková, Erika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví v podmínkách firmy

4.
Novotná, Vladimíra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Ověřování účetní závěrky dopravní společnosti

5.
Václavíková, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní a daňové aspekty odpisování dlouhodobého majetku

6.
Voborníková, Naděžda
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Účetní a daňové aspekty přechodu z daňové evidence na účetnictví v podmínkách firmy MIGO

7.
Zapletalová, Vlasta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Tvorba vnitropodnikových směrnic podnikatelského subjektu Rudolf Oláh - stavební a zemní práce.

8.
Benešová, Kristýna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Komplexní řešení daňové evidence pro osoby samostatně výdělečně činné

9.
Dziadková, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Vypovídací schopnost účetních výkazů

10.
Hendrychová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Accounting and Taxes)
Master's thesis defence: Legislativní prostředí podnikajících fyzických osob v České a Slovenské republice

11.
Horáková, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod fyzické osoby z daňové evidence na vedení účetnictví

12.
Chovančáková, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví v podmínkách podnikatelského subjektu Zdeněk Mihál

13.
Knoppová, Marcela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Ukončení a přerušení podnikání fyzické osoby v daňových souvislostech

14.
Lacko, Lukáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Podnikatelský plán sushi baru

15.
Malačková, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Oceňování v účetnictví

16.
Maliková, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na účetnictví

17.
Maňáková, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na účetnictví

18.
Matušková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví v oblasti služeb

19.
Pobeška, Matúš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní, daňové, kalkulační a investiční odpisy

20.
Schillerová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Výkazy účetní závěrky a jejich vypovídací schopnost společnosti MSV Metal Studénka, a. s.

21.
Štěrba, Jiří
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Výkazy účetní závěrky a jejich vypovídací schopnost

22.
Taraba, Anna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Výkazy účetní závěrky a jejich vypovídací schopnost

23.
Václavíková, Magdaléna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Přechod fyzické osoby z daňové evidence na vedení účetnictví

24.
Zatloukalová, Ivana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Metody hodnocení efektivnosti podniku zaměřené na srovnání přístupu k vedení bankrotu právnických a fyzických osob z hlediska hodnocení financí

25.
Zwierzynová, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na účetnictví ve službách

26.
Ballák, Oldřich
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Accounting
Bachelor's thesis defence: Pořizování dlouhodobého hmotného majetku z pohledu firem | Theses on a related topic

27.
Balonová, Isabela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Změna právní formy podnikání firmy Centrum rehabilitační péče s.r.o.

28.
Baronová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na účetnictví v podmínkách firmy

29.
Bémová, Dominika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Problematika přechodu podnikatelského subjektu z daňové evidence na účetnictví

30.
Bojková, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Specifika pořizování a vyřazování dlouhodobého majetku z aspektu účetnictví
Bachelor's thesis defence: Účetní a daňové aspekty přechodu z daňové evidence na účetnictví z důvodu změny právní formy

31.
Bordács, Roman
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Finanční leasing v účetních a daňových souvislostech

32.
Brázová, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Finanční hospodaření města Český Těšín

33.
Bučeková, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Problematika přechodu podnikatelského subjektu z daňové evidence na vedení účetnictví | Theses on a related topic

34.
Češlová, Štěpánka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

35.
Čížková, Lada
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Analýza daňových a účetních aspektů u podnikatelských subjektů

36.
Dordová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

37.
Fuchsová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení vybraného podniku

38.
Gabryšová, Monika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Účetní výkaznictví podnikatelského a neziskového sektoru

39.
Giemzová, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Přechod fyzické osoby z daňové evidence podnikatele na vedení účetnictví

40.
Gogolová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Výkazy účetní závěrky a jejich vypovídací schopnost

41.
Goldová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Význam mezinárodních profesních institucí

42.
Hajduková, Aneta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní, daňové a legislativní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním

43.
Hanischová, Andrea
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza firmy Qanto CZ s.r.o.

44.
Helisová, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Účetní a daňová analýza přechodu z daňové evidence na účetnictví

45.
Hlaváčová, Ilona
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Analýza dlouhodobého majetku u obchodní společnosti

46.
Holoubková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Srovnání daňové evidence a účetnictví ve firmě Holoubek

47.
Horčičáková, Alexandra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Analýza přechodu firmy z vedení daňové evidence na vedení účetnictví

48.
Chocenská, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Accounting
Bachelor's thesis defence: Aplikace vybraných metod finanční analýzy na příkladu konkrétní společnosti | Theses on a related topic

49.
Christovová, Neli
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Podnikatelský plán čajovny

50.
Kalbáčová, Soňa
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza podniku RQL s.r.o. Havířov