Theses on a related topic (having the same keywords):

preventive examination, infection, covid-19, preventivni prohlidka, infekce, prevence, virus, prevention

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Firlová, Simona
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Konflikty v pracovních skupinách a možnosti jejich prevence

52.
Foltová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Dekubity- indikátor kvality poskytované péče ve vybraném zdravotnickém zařízení

53.
Franková, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Časné a pozdní komplikace exktrakorporální membránové oxygenace | Theses on a related topic

54.
Gáliková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Drogové závislosti a systémy prevence | Theses on a related topic

55.
Gazdošová, Magda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence negativně agresivního chování v předškolním věku

56.
Gebrová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Postoje žáků k drogám na Střední škole obchodu, služeb a řemesel Tábor

57.
Gelnarová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Postoje mužů k prevenci onkologických onemocnění

58.
Gniadková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti primární prevence mentální anorexie a mentální bulimie na základních školách

59.
Grosserová, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Školní družina v systému prevence rizikového chování

60.
Grygarová, Irena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Transformace pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením jako nástroj prevence proti sociálnímu vyloučení na příkladu Zámku Dolní Životice, příspěvkové organizace

61.
Hájková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Drogy jako problém pro společnost | Theses on a related topic

62.
Hájková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Dopravní výchova v České republice na příkladu Olomouckého kraje

63.
Halfarová, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Primární prevence šikany se zaměřením na žáky základních škol

64.
Hamplová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence zubního kazu u dětí

65.
Hanková, Soňa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Programy prevence kriminality

66.
Hanzelková, Simona maiden name: Nedvídková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Institucionální násilí na seniorech

67.
Haratyková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost mladistvých o pohlavně přenosných nemocech a jejich prevenci

68.
Havrilová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Současné možnosti prevence a resocializace osob závislých na návykových látkách nejen na Jesenicku

69.
Herodková, Drahomíra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Patologické hráčství a jeho prevence na středních školách

70.
Hloušková, Jitka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Ženy a alkohol

71.
Hochmannová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Bariérový přístup při ošetřování v intenzivní péči jako prevence nozokomiálních nákaz

72.
Holcmanová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sportovní aktivity jako nástroj prevence

73.
Holomek, Marcel maiden name: Holomek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: UV záření a prevence melanomu | Theses on a related topic

74.
Hoppová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Nejčastější příčiny pádů pacientů hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení

75.
Horečková, Miriam
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Suicidalita z pohledu křesťanských a ateistických mladých lidí

76.
Hornych, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rozbor zneužívání psychoaktivních látek chlapci z výchovného ústavu umístěných na oddělení pro léčbu závislostí

77.
Horváthová, Dorota
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence rakoviny prsu | Theses on a related topic

78.
Hozová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Šikana na 2. stupni základních škol a možnosti její prevence

79.
Hruška, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Muži jako oběti domácího násilí

80.
Hulvová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dítě jako svědek a oběť domácího násilí

81.
Husková, Sandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rizikové faktory v prevenci nádorového onemocnění prsu u žen

82.
Hutečková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vnímání ageismu z pohledu seniorů | Theses on a related topic

83.
Chlumáková, Ivana maiden name: Hejná
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Behaviorální závislosti u osob v produktivním věku. | Theses on a related topic

84.
Chovancová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence pohlavně přenosných onemocnění mezi žáky devátých tříd základních škol

85.
Chramostová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Primární prevence na II. stupni základních škol

86.
Chvílíček, Dan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace mužů o prevenci karcinomu prostaty

87.
Janiš, Izabela maiden name: Šeböková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost jako prevence zneužívání seniorů

88.
Jantačová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách v domově pro seniory

89.
Jeníková, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence záškoláctví na 2. stupni základní školy

90.
Jinda, Karel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální role státu a nevládních organizací při řešení problematiky nealkoholové toxikománie

91.
Jurková, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost dívek základních škol o rizicích užívání alkoholu v těhotenství
Bachelor's thesis defence: Informovanost dívek základních škol o rizicích užívání alkoholu v těhotenství

92.
Kalábová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence zubního kazu u dětí

93.
Kaldová, Barbara
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti o onemocnění HIV/AIDS a postojově-behaviorální charakteristika studentů ošetřovatelství ve vztahu k této problematice

94.
Kaletová, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika a prevence užívání marihuany na středních školách

95.
Kalousková, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika školního metodika prevence na základních školách

96.
Kalusová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence nádorů děložního čípku

97.
Kalusová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost seniorů o problematice sekundární prevence v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

98.
Kameníčková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sebevražednost mladistvých a možnosti prevence | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Sebevražednost mladistvých a možnosti prevence | Theses on a related topic

99.
Kanovníková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Gynekologická prevence žen v seniorském věku

100.
Kašíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Příčiny sebepoškozování u adolescentů