Theses on a related topic (having the same keywords):

preventive examination, infection, covid-19, preventivni prohlidka, infekce, prevence, virus, prevention

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

101.
Kaštovský, Roman
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence nechtěného těhotenství u osob s mentálním postižením

102.
Klapuchová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti a meze prevence rizikového chování na základních školách se zaměřením na zneužívání návykových látek

103.
Klementová, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sebevražedného jednání v adolescenci

104.
Kluzová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Možnosti prevence vzniku a šíření nozokomiálních nákaz v nemocnicích

105.
Kokošínová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Násilí na seniorech v ústavní a domácí péči
Bachelor's thesis defence: Násilí na seniorech v ústavní a domácí péči

106.
Kolenčiaková, Markéta maiden name: Lančová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

107.
Koloničná, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sociálně patologických jevů na vybraných základních školách v okresu Frýdek-Místek

108.
Komárek, Filip
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence diváckého násilí na fotbalových stadionech v České republice | Theses on a related topic

109.
Koňařová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Počátek drogové závislosti jako fenomén v základní škole

110.
Konečná, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence vzniku diabetické nohy

111.
Kopecká, Karla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Nízkoprahová zařízení jako jedna z možností prevence vzniku šikany

112.
Kralovianská, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Závislost na nealkoholových drogách u klientů terapeutické komunity

113.
Kratochvílová, Antonie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Volnočasová rehabilitace s prvky ergoterapie jako prevence závislosti na alkoholu pro osoby s tělesným postižením v Centru sociálních služeb Hrabyně

114.
Krkošková, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost o prevenci HPV infekci u studentů středních škol

115.
Kropáčková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí

116.
Kroupová, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Formy násilí na pracovišti (Mobbing, Bossing, Staffing)

117.
Krušinová, Olga
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Imobilizační syndrom a jeho prevence v domácí péči

118.
Kružberská, Nikola maiden name: Sirůčková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence závislosti na internetu v základních školách

119.
Krzystková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Význam a podstata auditů v ŽDB GROUP a.s.

120.
Křetínská, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Vývoj kriminality mládeže v Moravskoslezském kraji v letech 2010-2020 | Theses on a related topic

121.
Kubačka, Roman
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Šikana jako sociálně patologické chování v Armádě České republiky

122.
Kubálková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence poruch příjmu potravy na druhém stupni základní školy

123.
Kučerová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Sociálně patologické jevy ve středním školství

124.
Kujovský, Dalibor
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence rizikového chování v prostředí speciální školy pro tělesně postižené

125.
Kulhánek, Roman
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Projektové řízení, využití metod projektového managementu (prevence kriminality)

126.
Kulichová, Dominika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence úrazů u dětí

127.
Kupčík, Štěpán
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence imobilizačního syndromu z pohledu zdravotnického personálu | Theses on a related topic

128.
Kuricová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

129.
Kurowská, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sexuálního zneužívání osob s mentálním postižením

130.
Kutrová, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dětská dívčí prostituce

131.
Kvasná, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence závislosti na hracích automatech

132.
Lajdová, Patrizia
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Stáří, ageismus a jeho prevence v České republice

133.
Lajmarová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom CAN a jeho prevence na druhém stupni základní školy

134.
Lazecká, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Delikvence u mladistvých na Opavsku a její prevence

135.
Leuková, Nela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Obezita u děti ve věku 6-11 let v Moravskoslezském kraji

136.
Liberdová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Koncipování programů zaměřených na primární prevenci nežádoucího sexuálního chování adolescentů.

137.
Lichtenberk, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Kriminalita mládeže v Hradci Králové a její prevence

138.
Lisztwanová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Výskyt sociálně patologických jevů u žáků na II. stupni základních škol v Krnově

139.
Litvíková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Intoxikace oxidem uhelnatým

140.
Londinová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dospívající mládež a její vztah k alkoholu v závislosti na prostředí ve kterém vyrůstají

141.
Lőwová, Sandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti a prevence pohlavně přenosných chorob | Theses on a related topic

142.
Lučan, Robert
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Community policing při protidrogové prevenci

143.
Lučný, Jonáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: K některým příčinám syndromu vyhoření a možnostem jeho prevence u dozorců a odborných zaměstnanců ve věznici a ÚVZD Opava

144.
Macejiková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence šikany na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Prevence šikany na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

145.
Macková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Dobrovolnictví v neziskovém sektoru jako forma prevence sociálně patologických jevů

146.
Mádlová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika HIV infekce a nemoci AIDS z pohledu laické veřejnosti

147.
Majerová, Patricie maiden name: Holotinová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vztah k alkoholu žáků středních škol a učilišť | Theses on a related topic

148.
Mašková, Renata
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: ZKUŠENOSTI S KONZUMACÍ ALKOHOLU MLADISTVÝCH VE VYBRANÉ LOKALITĚ
Bachelor's thesis defence: Zkušenosti s konzumací alkoholu mladistvých ve vybrané lokalitě

149.
Matějková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Závislosti v rockových a tanečních subkulturách

150.
Matoušková, Petra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zooterapie jako prevence a jako léčba