Theses on a related topic (having the same keywords):

preventive examination, infection, covid-19, preventivni prohlidka, infekce, prevence, virus, prevention

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

151.
Matoušková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Postoje žáků středních škol k alkoholu

152.
Matušáková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence nádorového onemocnění varlat

153.
Mičíková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Důsledky závislosti mužů na alkoholu | Theses on a related topic

154.
Mičová, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Volnočasové aktivity jako prevence rizikového chování u dětí se specifickými potřebami

155.
Mihaličková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Změna hodnotové orientace u patologických hráčů v průběhu léčby

156.
Michalíková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Tradiční a kybernetická šikana na základních školách v Moravskoslezském kraji | Theses on a related topic

157.
Michňáková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence alkoholismu v českých zemích v historickém kontextu

158.
Michniková, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration, Social Management
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí

159.
Mikličová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Závislost na internetu u středoškoláků | Theses on a related topic

160.
Mondeková, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na Osoblažsku prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

161.
Moravcová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospělé populace o prevenci karcinomu plic

162.
Morávková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Primární prevence kyberšikany na základní škole

163.
Mošťková, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích

164.
Mrázová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úloha všeobecné sestry v prevenci kolorektálního karcinomu

165.
Mrovcová, Blažena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření, jeho rizika a možnosti prevence u pracovníků v domovech pro seniory | Theses on a related topic

166.
Murasová, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřování rány v místě chirurgického výkonu

167.
Navrátilová, Nikol
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků pracujících s oběťmi domácího násilí | Theses on a related topic

168.
Nebeská, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Konzumace alkoholu u mladistvých a jeho prevence

169.
Nemetová, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pohlavně přenosné nemoci a jejich dopady na těhotenství a vývoj plodu | Theses on a related topic

170.
Nemravová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Drogová problematika v sociálních službách

171.
Neumann, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problém bezdomovectví v Praze

172.
Neuvertová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Sebevraždy v České republice

173.
Nevludová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Riziko vzniku šikany při začleňování dětí s poruchou autistického spektra do běžných základních škol

174.
Novosadová, Veronika maiden name: Novosadová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Rizikové chování mladistvých | Theses on a related topic

175.
Novotná, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika užívání marihuany na 2. stupni ZŠ

176.
Nyilfová, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Srovnání vývoje suicidality s vývojem vybraných duševních poruch v České republice od roku 1996 do roku 2010

177.
Olšáková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zácpa u dětí

178.
Országová, Ivona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Kvalita života u pacientů s psychotickou zkušeností

179.
Osmančíková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence karcinomu prsu | Theses on a related topic

180.
Otáhalová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

181.
Owczarzyová, Magda
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Vliv prostředí na sociálně patologické jevy u dětí a mládeže na základní a střední škole Třinci

182.
Paciorková, Karolína maiden name: Burková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace pacienta s diabetem mellitus na dietoterapii | Theses on a related topic

183.
Páleš, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Úloha Městské policie Bohumín v prevenci kriminality mládeže

184.
Pánková, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Opatření vlády ČR na omezení korupce v období let 2006 - 2012

185.
Pánková, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti sester v oblasti nozokomiálních nákaz na odděleních intenzivní a resuscitační péče

186.
Parýzková, Sylvie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Odborná pomoc osobám se závislostí na návykových látkách

187.
Pavlinová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Postoje zdravotnických pracovníků k očkování proti chřipce | Theses on a related topic

188.
Pecháček, Dominik
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Užívání alkoholu u mladistvých | Theses on a related topic

189.
Pelcová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Drogová závislost u dětí a mládeže v České republice

190.
Petreková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence karcinomu prsu

191.
Pivovarová, Radmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika kyberšikany na 2. stupni vybraných základních škol v Ostravě a možnosti její prevence

192.
Plachká, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Fyzické domácí násilí páchané pěstouny na dětech mladšího školního věku

193.
Pleslová, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Popáleniny u dětí předškolního věku

194.
Plevová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Smysluplné využití volného času dětí a mládeže jako součást prevence sociálně patologických jevů

195.
Poláčková, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vnímání rizikovosti alkoholu mládeží ve věku časné adolescence

196.
Poláková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Průzkum sociálně patologických jevů u dětí na Základní škole v Novém Jičíně

197.
Polková, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rodičovství nezletilých

198.
Polochová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vakcinace jako prevence infekčního onemocnění u věkové populace nad 65 let

199.
Popková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Riziko syndromu vyhoření u sociálních pracovníků

200.
Poštulková, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Postoje dívek a žen k prevenci karcinomu děložního hrdla