Theses on a related topic (having the same keywords):

preventive examination, infection, covid-19, preventivni prohlidka, infekce, prevence, virus, prevention

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Taušková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Specifické poruchy učení a jejich sociální a emocionální dopad na osobnost studenta

252.
Tesařová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Výchova v rodině jako předpoklad prevence před sociálně patologickými jevy

253.
Tešlová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Suicidální chování v adolescenci a její dopad na rodinu | Theses on a related topic

254.
Tiefenbachová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost klientů s onemocněním diabetes mellitus o prevenci vzniku syndromu diabetické nohy

255.
Tichá, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Aspekty ošetřovatelské péče u pacientů s astma bronchiale

256.
Tomaniecová, Darja
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže

257.
Tománková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Šikana na pracovišti a její prevence

258.
Tomisová, Olga
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Dekubitus jako indikátor kvality péče na interním oddělení ve vybraných nemocničních zařízeních

259.
Tomošová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů o prevenci kolorektálního karcinomu

260.
Toporská, Jaroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků druhého stupně základních škol v Krnově o drogách

261.
Trachtová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence patologického hráčství na střední škole

262.
Ulrichová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Determinace forem rizikového chování v kyberprostoru na základních školách

263.
Ulrichová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Prevence rizikového chování na internetu u žáků základní školy | Theses on a related topic

264.
Vaculíková, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sociálně-psychologické determinanty obezity v kontextu prevence nezdravého životního stylu osobnosti

265.
Vadinská, Luciana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies under way
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vybrané jevy kyberkriminality a přístup rodičů k jejich prevenci. | Theses on a related topic

266.
Vágnerová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sester v psychiatrické léčebně

267.
Válek, Radovan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Motivy konzumace alkoholu u středoškolské mládeže

268.
Valentová, Natálie maiden name: Valentová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Drogy a závislosti a jejich vliv na člověka | Theses on a related topic

269.
Valošková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Učitel na prvním stupni základní školy jako faktor ovlivňující vztahy ve třídě | Theses on a related topic

270.
Valouch, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Suicidní chování ve střední dospělosti v Moravskoslezském kraji

271.
Vavrečková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření, možnosti jeho prevence a psychohygiena u vychovatelů ve školních družinách na Opavsku | Theses on a related topic

272.
Večerková, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence a screening kolorektálního karcinomu očima laické veřejnosti | Theses on a related topic

273.
Večerková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence a sreening kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře | Theses on a related topic

274.
Vencl, Radek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Duševní hygiena a syndrom vyhoření | Theses on a related topic

275.
Víchová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti primární prevence HIV/AIDS u žáků 8. a 9. tříd základních škol

276.
Vítová, Alena
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Prevence šikany na vybraných školách v Moravskoslezském kraji

277.
Vítovec, Daniel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociálně nežádoucí jevy ve vybraných útvarech Armády České republiky

278.
Vláčil, Petr
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Úloha nízkoprahových center v prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v České republice

279.
Vlček, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

280.
Vnenková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika suicidality u adolescentů a její prevence

281.
Vojáčková, Nikol
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence fyzicky a psychicky týraného dítěte

282.
Vránová, Darina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků ve vybraných sociálních službách Armády spásy v Moravskoslezském kraji | Theses on a related topic

283.
Waligová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodičů u dětí předškolního věku o poskytování první pomoci při popáleninovém traumatu

284.
Wawrzyková, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Činnost Městské policie města Český Těšín na úseku prevence

285.
Weiserová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost žen v klimakteriu o prevenci nádorového onemocnění prsu

286.
Zálišová, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Konzumace vybraných drog u středoškolské mládeže

287.
Zápalková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Hygiena rukou jako prevence nozokomiálních nákaz

288.
Závadová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence závislosti na kouření a alkoholu u dospívajících | Theses on a related topic

289.
Zeman, František
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Děti a rizika spojená s internetem

290.
Zulkovská, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejná podpora onkologické prevence

291.
Žáková, Dominika maiden name: Žáková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků střední školy o možné prevenci pohlavně přenosných nemocí

292.
Žižková, Marta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Obezita v dětském věku | Theses on a related topic

293.
Žůrková, Nela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Patologické hráčství a jeho dopady na společnost a jedince

294.
Bátrla, Michal maiden name: Matějičný
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rizikové sexuální chování pubescentů a její prevence | Theses on a related topic

295.
Benová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Komparace dopadů pandemické situace na poskytování služeb v domovech pro seniory v Bohumíně a Slavkově u Opavy | Theses on a related topic

296.
Blažek, Jiří
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Kriminalita mladistvých | Theses on a related topic

297.
Blokschová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence podchlazení během perioperačního období

298.
Bohuslavová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Systém primární prevence na základních školách v Nymburce

299.
Breuerová, Evelína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Kriminalita mládeže ve městě Česká Lípa

300.
Březinová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Analýza kriminality v Královéhradeckém kraji 2008 - 2018 | Theses on a related topic