Theses on a related topic (having the same keywords):

ctenarske akce, cetba, ctenar, knihovna, vychova ke ctenarstvi, detsky ctenar

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

101.
Řičicová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type

102.
Říhová, Martina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Mobilní aplikace jako trend v knihovnách | Theses on a related topic

103.
Římovská, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Čas, prostor a elektronická komunikace

104.
Schrammová, Dominika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Library Science / Public community type libraries
Master's thesis defence: Udržitelnost v knihovnách Moravskoslezského kraje | Theses on a related topic

105.
Sobotová, Michaela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Literature
Bachelor's thesis defence: Redukce, převyprávění, digesty, adaptace - proměny setkávání současného dítěte s klasickými pohádkami

106.
Steinová, Tereza
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Knihovna jako prostor pro inspiraci | Theses on a related topic

107.
Strejčková, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Medializace veřejných knihoven

108.
Střešinková, Radka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovna v Břidličné v letech 1945-2008

109.
Suchánková, Ludmila
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovny v síťové společnosti - Distribuce informací mezi paměťovými institucemi

110.
Sznapková, Martina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Kdo je čtenář a jaký jsem čtenář já - analýza výpovědí maturantů

111.
Šařecová, Gabriela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Využívání nástrojů Public Relations ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

112.
Ševela, Martin
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Webová prezentace knihovny jako nástroj pro komunikaci s uživatelem

113.
Šimková, Blanka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Řízení lidských zdrojů ve veřejných knihovnách

114.
Šimková, Blanka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Model strategie řízení knihovny

115.
Šimonová, Petra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Četba jako součást paliativní péče

116.
Škopová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Komparace fungování knihoven Trutnov a Náchod

117.
Štenclová, Marcela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Hodnota čtení u školáků a studentů

118.
Štěpánová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Rozvoj veřejné knihovny v Pardubicích a naplňování jejích klíčových rolí v komunitním rámci

119.
Šubrtová, Naďa
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Komunikace s uživateli veřejných knihoven

120.
Švancarová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Realizace hlavních úkolů Městské knihovny v Kopřivnici, p. o. v letech 2005-2010

121.
Tihelková, Ivana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Cizojazyčné knihovny v České republice - bakalářská práce

122.
Tlamychová, Marta
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovnické lekce pro žáky 1. stupně ZŠ na podporu inkluze lidí se smyslovým postižením do společnosti | Theses on a related topic

123.
Totová, Kristýna
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Knihovny ženských spolků 19. století v Praze a Brně

124.
Urbaníková, Táňa
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Co je knihovna a k čemu slouží - analýza výpovědi dospělých

125.
Vališová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Obecní knihovny jako komunitní centra | Theses on a related topic

126.
Valošková, Barbora
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Studies / Library Science in combination with another discipline, Museology in combination with another discipline
Bachelor's thesis defence: Doporučená a zájmová četba pro děti a mládež od roku 1950-1989

127.
Vondrušková, Adriana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech language and literature in combination with another discipline, English in combination with another discipline
Bachelor's thesis defence: Společenské a formativní vlivy v literatuře pro děti a mládež ve 40. a 50. letech 20. století

128.
Wdówková, Darina maiden name: Zabystrzanová
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Programy knihoven na Těšínsku zaměřené na polskou národnostní menšinu | Theses on a related topic

129.
Zabloudilová, Romana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Deset nejkrásnějších knihoven světa

130.
Zábojová, Karla
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: "Jak se věnovat mládeži na Ostravsku"

131.
Zajíčková Fikáčková, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Dějiny knihovny Slezského ústavu

132.
Zaoralová, Hana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Veřejné knihovnictví v Holešově po roce 1945 | Theses on a related topic

133.
Železná, Irena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Historie veřejného knihovnictví v Holešově