Theses on a related topic (having the same keywords):

webove rozhrani, framework, libraries, web technology, modules, python, django, web interface, knihovny, opencv, programovani, moduly, programming, webove technologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

101.
Gabzdyl, Tomáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Master's thesis defence: Personalizace mobilních zařízení se systémem Android

102.
Glauderová, Alena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Historie a vývoj projektově orientované výuky na oddělení knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví | Theses on a related topic

103.
Hasalová, Magdalena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Co by vás vrátilo do knihoven: proč mládež knihovny (ne)využívá?

104.
Havránková, Pavlína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Zelené úřadování v knihovnách v souvislosti s používáním výpočetní techniky

105.
Havránková, Pavlína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Zelené úřadování a knihovny: environmentálně příznivý provoz knihoven

106.
Honzková, Světlana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Kulturní tradice a publikační činnost obcí Hlučínska od 80.let 20. století po současnost

107.
Kubačáková, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Výzkum motivace zákazníků pro cestovní kancelář

108.
Mališová, Tereza
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovny pro děti a mládež ve Skandinávii

109.
Michalík, Jakub
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Návrh a realizace webového rozhraní se zaměřením na využití moderních technologií a na webdesign pro městské bytové družstvo Orlovan

110.
Mlčochová, Kateřina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Analysis of La Ngonpo project and its practical usage in Czech secondary schools

111.
Muschová, Zuzana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Fantasy literatura jako fenomén 20. – 21. století a její popularita v knihovnách | Theses on a related topic

112.
Niemczyková, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Možnosti využití počítačové grafiky ve vybraných knihovnách Moravskoslezského kraje | Theses on a related topic

113.
Pakhoffer, Tomáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Uplatňování nových technologií v knihovnách | Theses on a related topic

114.
Pavlíková, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Komunitní knihovnictví na příkladu Finska a skandinavskych zemi

115.
Procházková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Profesní knihovny Policka a Broumovska

116.
Rončková, Jarmila
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Činnost a služby Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana od jejího vzniku do současnosti

117.
Řáhová, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Technické vybavení knihovny

118.
Sabelová, Alicja
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Webové technologie v rámci marketingové strategie vzdělávacích subjektů

119.
Schindlerová, Sandra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Webové technologie v rámci marketingové strategie firmy

120.
Siuda, Lukáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Využití moderních technologií při prezentaci firmy zaměřené na prodej a servis zdravotnického softwaru v prostředí internetu

121.
Skála, Ludvík
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Prostředí pro výuku programování pomocí vývoje video hry | Theses on a related topic

122.
Stanovský, Tomáš
Faculty: Institute of physics in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Astrophysics
Bachelor's thesis defence: Rentgenová variabilita neutronových hvězd | Theses on a related topic

123.
Stolínová, Adéla
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Methods in Economics, Mathematical Methods in Risk Management
Bachelor's thesis defence: Metody určení odchodovosti zákazníků | Theses on a related topic

124.
Sušková, Iva
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Komunitní aktivity dětských knihoven

125.
Šařecová, Gabriela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Využívání nástrojů Public Relations ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

126.
Ševčíková, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Četba jako fenomén osvěty a volného času. Počátky lidového knihovnictví v českých zemích, zvláště na Valašsku

127.
Šoóš, Dominik
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Celulární automaty | Theses on a related topic

128.
Týn, Ondřej
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Master's thesis defence: Web scraping a zpracování dat z Internetu

129.
Valenta, Daniel
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Computer Science / Computer Science and Technology
Master's thesis defence: Systém pro upevňování dovedností administrátora Linuxu

130.
Wrublová, Kateřina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Srovnání zákona o veřejných knihovnách obecních (1919) a Zákona o jednotné soustavě knihoven (1959

131.
Zaoralová, Hana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Veřejné knihovnictví v Holešově po roce 1945 | Theses on a related topic

132.
Zetocha, Marek
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies under way
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Spokojenost zaměstnanců s firemním informačním systémem | Theses on a related topic

133.
Zipserová, Dana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Webové prezentace veřejných knihoven z hlediska vstřícnosti vůči dětskému čtenáři

134.
Žywczok, Petr
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Tvorba webového portálu Android News