Theses on a related topic (having the same keywords):

temporary protection, integrace, primary school, class, trida, teaching, founder, vyuka, zakladni vzdelavani, pupil, invaze, law, invasion, hradec kralove region, zakon, kralovehradecky kraj, zrizovatel, zakladni skola, zak, zaclenovani, docasna ochrana, integration, inclusion, primary education.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kucharczyková, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Příspěvkové organizace obce - město Orlová

2.
Brodová, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Průzkum profesní orientace žáků ve vybraných základních školách v Karviné

3.
Ihraczká, Jitka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované městy Hranice na Moravě a Lipník nad Bečvou

4.
Matějíčková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Integrace žáků se specifickými poruchami učení v běžných základních školách

5.
Matyščáková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Možnosti financování příspěvkové organizace

6.
Petrič, Jan maiden name: Petrič
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Povědomí o kyberšikaně a její prevence u žáků druhého stupně základní školy | Theses on a related topic

7.
Piterková, Pavla
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English in combination with another discipline, German in combination with another discipline
Bachelor's thesis defence: Teaching of English in Malta and in the Czech Republic

8.
Prusek, Dalibor
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dopravní výchova na základní škole a její úloha v rámci primární prevence

9.
Szturcová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vnímané klady a rizika začlenění dětí s Aspergerovým syndromem v běžné třídě z pohledu jejich matek

10.
Valošková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Učitel na prvním stupni základní školy jako faktor ovlivňující vztahy ve třídě | Theses on a related topic

11.
Vítečková, Johana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Logopedické obtíže dětí před zahájením povinné školní docházky | Theses on a related topic

12.
Bartošová, Barbora
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Secondary School Teacher Training in Czech language and literature, Secondary School Teacher Training in History, Teacher Training - shared framework
Master's thesis defence: Arnošt Lustig - známý a neznámý autor

13.
Fojtíková, Alena maiden name: Tomečková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Edukace dívky s Aspergerovým syndromem na základní škole | Theses on a related topic

14.
Havránková, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Inkluzivní vzdělávání na základní škole z pohledu pedagogických pracovníků

15.
Koralová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance, Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Postavení příspěvkových organizací územního samosprávného celku

16.
Murtinová, Sandra Sophia
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German for Teachers
Bachelor's thesis defence: Interaktion im Deutschunterricht

17.
Rojan, Milan
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Působení asistentů pedagogů v rámci inkluzivního vzdělávání na příkladu vybrané základní školy

18.
Sitková, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Problematika sociálního vyloučení z pohledu vedení vzdělávacích institucí | Theses on a related topic

19.
Sněhota, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Integrace handicapovaných studentů na vysokých školách v ČR

20.
Stuchlíková, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Komunikace ve třídě jako nástroj primární prevence

21.
Svobodová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / Public Politics and Public Administration in the Central Europe
Master's thesis defence: Sociální inkluze ve vzdělávání sluchově postižených v českém a slovenském kontextu

22.
Šedivcová, Irena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vyučování

23.
Šešulková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Integrace zdravotně znevýhodněných žáků z pohledu intaktních spolužáků na 2. stupni základní školy

24.
Šťastná, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Problematika inkluzivního vzdělávání zaměřená na žáky s mentálním postižením | Theses on a related topic

25.
Trochtová, Sabina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Financování základního školství v Karviné

26.
Vojtová, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Inkluze dětí se zdravotním hendikepem na základních školách v okrese Benešov

27.
Vránová, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Dobrovského Lanškroun, p. o.

28.
Žurková, Monika maiden name: Jedličková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Specifika vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem na střední škole | Theses on a related topic

29.
Adamczyk, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Protiprávní jednání spojené s problematikou bezdomovectví | Theses on a related topic

30.
Andrš, Aleš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Kriminalita mládeže v ČR s přihlédnutím k Trutnovsku od roku 2005 do roku 2010

31.
Andruščáková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Výkon státní správy územního samosprávného celku v oblasti občanských průkazů | Theses on a related topic

32.
Bárová, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Klima třídy jako faktor eliminace výskytu rizikového chování u dětí | Theses on a related topic

33.
Bartošová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Možnosti financování sociálního podnikání občanského sdružení Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

34.
Baxa, Milan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Uplatnění osob se zdravotním postižením na Trutnovsku

35.
Bažant, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální klima ve třídě z pohledu žáků

36.
Bednaříková, Monika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Fyzická osoba podnikající v oblasti provozování autoškoly

37.
Bejochová, Šárka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Činnost Moravskoslezského kraje v samostatné působnosti

38.
Benešová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Perspektiva pobytových sociálních služeb pro seniory na území ČR | Theses on a related topic

39.
Bergmann, Richard
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Potřebnost sociálních zařízení ve správním obvodu ORP Náchod | Theses on a related topic

40.
Bielan, Czeslaw
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Možnosti financování investičního projektu vzdělávací instituce

41.
Bittmannová, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Efektivita vzdělávací pomoci ve středisku pro integraci menšin

42.
Blaževičová, Iveta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Mzdové účetnictví v příspěvkové organizaci v Městské nemocnici v Odrách

43.
Bočková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Integrace ve vzdělávacím procesu

44.
Bonczková, Adéla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Marketingová strategie základní školy

45.
Brichtová, Kamila
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Vliv protikuřáckého zákona na restaurační zařízení

46.
Břemková, Věra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Letní tábor a soustředění boccii jako prostředek k začlenění dětí s dětskou mozkovou obrnou do kolektivu

47.
Buchtová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Specifika zápisů narození na úseku matriky ve městě Trutnov | Theses on a related topic

48.
Buroňová, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence konzumace vybraných drog na 2. stupni základní školy

49.
Burýšek, Vlastimil
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Nelegální migrace a nelegální aktivity spojené s migrací

50.
Byrtusová, Kristýna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Master's thesis defence: Analýza a návrh podnikové aplikace pro firmu Uhelné sklady Hnojník