Enter code(s) of course(s):                    
Enrolment in the term FPF:Summer 2023 (information valid as of 11/2/2023 01:06)
CodeTotalLimitFPFFVPOPFMUFURekName of Course
ARCHSTN0130       Vývoj českého archeologického myšlení do začátku 90. let minulého století