Enter code(s) of course(s):                    
Enrolment in the term FPF:Summer 2023 (information valid as of 11/2/2023 01:06)
CodeTotalLimitFPFFVPOPFMUFURekName of Course
ARCHSTN0510       Cizí raně středověké elity a jejich podíl na výstavbě země na příkladu Slezska a Moravy (Vikingové/Varjagové)