ARCHKRA027 Konec lovců a sběračů a počátky neolitu na Předním východě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má poskytnout základní přehled o konci doby ledové a počátku neolitu na Předním východě. Studentům nabízí základní orientaci v problematice, znalost terminologie a chronologie, znalost nejdůležitějších lokalit a jejich významu pro další vývoj. V průběhu semestru se seznámí s milníky, které vedly k novému nasměrování lidstva. V jednotlivých přednáškách budou seznámeni s materiální kulturou, způsobem života a pohřbíváním pozdních lovců a sběračů a časných zemědělců. Blíže budou představeny nejzajímavější lokality a hypotézy. Na konci přednáškového kurzu by měli studenti: 1) mít základní přehled o literatuře a hlavních tématech, která jsou badateli pro dané období diskutována a 2) být schopni pochopit hlavní fáze vývoje k počátku neolitu.
Výstupy z učení
Studenti budou mít přehled o konci doby ledové a počátku neolitu na Předním východě.
Osnova
 • 1. Chronologické a geografické vymezení oblasti Předního východu. Přírodní prostředí a klima. 2. Neolitická revoluce? Podmínky vzniku neolitu. 3. Lovci a sběrači na Předním východě a jejich způsob života. 4. Tisíce obilek v Ohalu II. První experimentátoři před 20 tis. lety. 5. Život v ráji? Lovci a sběrači natufienu. 6. Návrat doby ledové. Kdo přežije? Inovace lovců a sběračů na sklonku paleolitu. 7. Domestikace rostlin a zvířat na Předním východě. Chléb nebo pivo? 8. Předkeramický neolit. Hlavní charakteristika. 9. Vyhnání z ráje. Způsob života v předkeramickém neolitu. 10. Monumentální stavby od JV Anatólie po jižní Levantu. Göbekli Tepe, Jerf al-Ahmar a Jericho. 11. Pohřbívaní. Kult lebekv předkeramickém neolitu. 12. Býk a Velká bohyně na středním Eufratu? Çatal Höyük. 13. Z Předního východu do Evropy. Hypotézy šíření neolitu.
Literatura
  povinná literatura
 • Mithen, S. 2006: Konec doby ledové: Dějiny lidstva od r. 20 000 do r. 5000 př. Kr. BB/art s.r.o.
 • Akkermans, P. M. M. G. & Schwartz, G. 2003: The Archaeology of Syria – From complex hunter-gatherers to early urban societies [c. 16,000-300 BC], Cambridge.
  doporučená literatura
 • Prosecký, J. a kol. 1999. Encyklopedie starověkého Předního Východu, Praha.
 • Charvát, P. 2002. Mesopotamia Before History, London and New York.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet, písemný test Další požadavky na studenta: Účast na seminářích: 70%

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/ARCHKRA027