ARCHKRA052 Archeologie modernity

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Klápa (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Klápa
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARCHKRA052/A: Po 16:25–18:00 M10, O. Klápa
Předpoklady
Účast na seminářích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámení studentů s metodami, principy a cíli tzv. archeologie modernity (Contemporary archeology). Tento podobor archeologie, který se v České republice rozvíjí zhruba od počátku současného století, přináší kromě samotných poznatků o zkoumaných objektech i nové pohledy na otázky archeologických metod, jako takových.
Výstupy z učení
Základní orientace v dané problematice.
Osnova
 • 1. Dějiny archeologického zkoumání nedávné minulosti. 2. Metodologická východiska archeologického zkoumání nedávné minulosti. 3. Druhá světová válka ve světle archeologických pramenů I. 4. Druhá světová válka ve světle archeologických pramenů II. 5. Druhá světová válka ve světle archeologických pramenů III. 6. Lety u Písku, příběh jednoho koncentračního tábora. 7. Současné a nedávno zaniklé hřbitovy a možnosti uplatnění archeologických metod při jejich zkoumání. 8. Archeologické zkoumání komunistické éry u nás a v zahraničí (pracovní tábory, zkoumání hrobů obětí politických represí, železná opona – mizející relikty uzavřeného pohraničí) I. 9. Archeologické zkoumání komunistické éry u nás a v zahraničí (pracovní tábory, zkoumání hrobů obětí politických represí, železná opona – mizející relikty uzavřeného pohraničí) II. 10. Zaniklé a zanikající vesnice – hmotná kultura, kontinuita/diskontinuita osídlení, proces zániku. 11. Trempové v západních Čechách. 12. Archeologie současnosti. 13. Garbologie – zkoumání odpadků, na pomezí archeologie a kulturní antropologie.
Literatura
  povinná literatura
 • Juchelka, J. – Klápa, O. 2021: Terénní identifikace aktivit 2. světové války na katastrech Branky, Hradce nad Moravicí, Raduně a blízkého okolí pomocí nedestruktivních archeologických metod, jejich mapování a návrh ochrany v krajině na příkladu situace v
 • Bureš, M. – Rak, M. – Funk, L. – Tomášek, M. 2017: Hranice současnosti. Archeologický potenciál výzkumu státních hranic a pohraničí bývalého Československa. Zprávy památkové péče 77/2017, č. 4. 417-487.
 • Vařeka, P. (ed.) 2013: Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – Metody – Témata. Západočeská univerzita v Plzni.
 • Juchelka, J. – Piętoň, M. 2019: Archeologické mapování lokalit 2. světové války v okrese Opava na příkladu tvrze Smolkov. Užití nedestruktivních archeologických metod při výzkumu polních opevňovacích prvků. Studia Archaeologica Brunensia 24/2019, č. 1. 1
 • Váňa, M. 2014: Archeologie nás: Studium vlastní minulosti jako klíč k formulování archeologických teorií. Antropowebzin 3-4/2014 – Eseje. 171-175.
 • Krajíc, R. – Měřínský, Z. – Vařeka, P. 2017: Archaeology of the 16th–20th century in the Czech republic. Archaeologia historica 42/2 , 367–399.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Závěrečný písemný test. Účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHKRA052